Publications

Publications

Search
Search
Year

-

Open advanced search
Advanced search
Language
Language
English

 

Order search results
Title
Read

Ojala A. Laihduttamisen vaikutus luuntiheyteen ja rakenteeseen lihavilla premenopausaalisislla naisilla. Hki: Helsingin yliopisto, 2009. Ravitsemustieteen pro gradu -tutkielma.

Toropainen E, Luoto R, Aittasalo M. Liikuntaneuvonta sairauksiin liittyvillä asiakaskäynneillä terveyskeskuksessa. Dehko -päivät 2009.

Kannus P, Niemi S, Parkkari J, Sievänen H, Palvanen M. Declining incidence of low-trauma knee fractures in elderly women: nationwide statistics in Finland between 1970 and 2006. Osteoporos Int 2009;20:43-46

Karinkanta S, Heinonen A, Sievänen H, Uusi-Rasi K, Fogelholm M, Kannus P. Maintenance of exercise-induced benefits in physical functioning and bone among elderly women. Osteopor Int 2009;20:665-674

Kannus P, Palvanen M, Niemi S, Sievänen H, Parkkari J. Rate of proximal humeral fractures in older Finnish women between 1970 and 2007. Bone 2009;44:656-659

Suomen Sisätautilääkärien yhdistys ry:n asettama työryhmä: Tikkanen MJ (pj.), Strandberg T, Kesäniemi A, Ketola E, Kovanen P, Kukkonen-Harjula K, Salo MK, Syvänne M, Vanhanen H, Viikari J. Dyslipidemiat. Käypä hoito -suosituksen päivitystiivistelmä. Duodecim 2009:125(9):1011-1012

Lindström PJ, Suni JH, Nygård C-H. Association of leisure-time physical activity with balance and lower extremity strength: a validation of the neuromuscular part of the physical activity pie. Journal of Physical Activity and Health 2009;6:493-502

Parkkari J, Taanila H, Suni J. Monipuolinen liikunta tukee nuoren selän terveyttä. Liikunta & tiede 2009;46(5):10-13

Vasankari T. Liikunnassako painonhallinnan avain? Bolus 2009;(4):18-19

Luoto R. Kyselytutkimuksen suunnittelu. Duodecim 2009;125:63-69

 

 

To see all publications, also in Finnish language, please deselect English as language in the advanced search.

The database includes publications from the year 2009 onwards. Publications before 2009: UKK publications 2003-2011 (pdf)

 

Contact

Anna Tiitinen
Information Specialist
+358 50 3664 107
anna.tiitinen(a)ukkinstituutti.fi

 
Last Modified: 08.01.2019

Contact Us

Tel. +358 3 282 9111

Email info(a)ukkinstituutti.fi

 

Personnel

Feedback

 

 

Visiting Address

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

Finland

 

 

See the map

© UKK Institute
All rights reserved.