Publications

Publications

Search
Search
Year

-

Open advanced search
Advanced search
Language
Language
English

 

Order search results
Title
Read

Aittasalo M, Savolainen E. Lähde liikkumaan synnytyksen jälkeen, jaksat paremmin. Teoksessa: Vauvan kirja 2012. Espoo: Maamerkki, 2012: 44-47

Aittasalo M, Savolainen E. Lähde liikkumaan synnytyksen jälkeen, jaksat paremmin. Teoksessa: Vauvan kirja 2013. Espoo: Maamerkki, 2012: 46-49

Aittasalo M, Savolainen E. Liikuntaa synnytyksen jälkeen - jaksat paremmin. Teoksessa: Vauvan kirja. Espoo: Maamerkki, 2013:44-47

Aittasalo M, Savolainen E. Ruudun ääressä istuminen vie nuorten ajan liikkumiselta. Terveydenhoitaja 2014;47(1):30-31

Aittasalo M, Tammelin T, Fogelholm M. Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden arviointi - menetelmät puntarissa. Liikunta & tiede 2010;47(1):11-21

Aittasalo M, Taulaniemi A, Punakallio A. Liikuntaneuvonta. Teoksessa: Suni J, Taulaniemi A, toim. Terveyskunnon testaus: menetelmä terveysliikunnan edistämiseen. Hki: Sanoma Pro, 2012:262-274

Aittasalo M, Tiilikainen J, Tokola K, Seimelä T, Sarjala S-M, Metsäpuro P, Hynynen A, Suni J, Sievänen H, Vähä-Ypyä H, Vaismaa K, Vakkala O, Foster C, Titze S, Vasankari T. Socio-Ecological Intervention to Promote Active Commuting to Work: Protocol and Baseline Findings of a Cluster-Randomized Controlled Trial in Finland. International Journal of Environmental Research and Public Health 2017;4:1257; doi:10.3390/ijerph14101257.

Aittasalo M, Tiilikainen J, Tokola K, Suni J, Sievänen H, Vähä-Ypyä H, Vasankari T, Seimelä T, Metsäpuro P, Foster C, Titze S. Socio-ecological natural experiment with randomized controlled trial to promote active commuting to work: Process evaluation, behavioral impacts, and changes in the use and quality of walking and cycling paths. Int J Environ Res Public Health 2019;16:1661. doi:10.3390/ijerph16091661. 

Aittasalo M, Toropainen E, Kukkonen-Harjula K, Rinne M, Tokola K, Vasankari T. Liikuntaneuvonnan kehittäminen terveyskeskuksissa. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2016;53():162-177.

Aittasalo M, Vasankari T. Terveysliikunnan edistämisen työvälineitä. Teoksessa: Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T, toim. Terveysliikunta. 2. uud. p. Hki: Duodecim, 2011:197-204

 

 

To see all publications, also in Finnish language, please deselect English as language in the advanced search.

The database includes publications from the year 2009 onwards. Publications before 2009: UKK publications 2003-2011 (pdf)

 

Contact

Anna Tiitinen
Information Specialist
+358 50 3664 107
anna.tiitinen(a)ukkinstituutti.fi

 
Last Modified: 08.01.2019

Contact Us

Tel. +358 3 282 9111

Email info(a)ukkinstituutti.fi

 

Personnel

Feedback

 

 

Visiting Address

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

Finland

 

 

See the map

© UKK Institute
All rights reserved.