Publications

Publications

Search
Search
Year

-

Open advanced search
Advanced search
Language
Language
English

 

Order search results
Title
Read

Vasankari T. Liikunnalla terveyttä - vielä enemmän, kun liikuntaturvallisuus on hallussa. Terveysliikuntauutiset 2015: Liikkeellä turvallisesti:2.

Vasankari T. Liikunta lääkkeenä - mitä, miten, kuin paljon ja kenelle. Terveysliikuntauutiset 2016: Liikunta lääkkeenä:2.

Vasankari T. Liikunta lääkkeenä. Kolumni. Hyvän Mielen Apteekin asiakaslehti 2017;(2):30.

Vasankari T. Vaikuttavaa elintapaohjausta uudistuvaan sote-kenttään. Terveysliikuntauutiset 2017: Vaikuttava elintapaohjaus:2.

Vasankari T. Mitatusti vaikuttavaa elintapaohjausta - miten syntyi ExSed-järjestelmä? Terveysliikuntauutiset 2018:12-13.

Vasankari T, Koski H, Pihlainen K, Santtila M, Kyröläinen H. Fyysinen kunto ja sairauspoissaolot. Julkaisussa: Vasankari T, Kolu P, toim. Liikkumattomuuden lasku kasvaa - vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset. Hki: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 31, 2018:25-27.

Vasankari T, Kolu P. Yhteenveto ja johtopäätökset. Julkaisussa: Vasankari T, Kolu P, toim. Liikkumattomuuden lasku kasvaa - vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset. Hki: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 31, 2018:57-60.

Vasankari T, Kolu P, toim. Liikkumattomuuden lasku kasvaa - vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset. Hki: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 31, 2018.

Raportin tekijät:
Vasankari Tommi (UKK-instituutti), Kolu Päivi (UKK-instituutti), Kari Jaana (Jyväskylän yliopisto) , Pehkonen Jaakko (Jyväskylän yliopisto), Havas Eino (LIKES-tutkimuskeskus), Tammelin Tuija (LIKES-tutkimuskeskus), Jalava Janne (Ramboll Finland Oy), Koski Harri (Puolustusvoimat), Pihlainen Kai (Puolustusvoimat), Kyröläinen Heikki (Puolustusvoimat), Santtila Mattti (Puolustusvoimat), Sievänen Harri (UKK-instituutti), Raitanen Jani (UKK-instituutti), Tokola Kari (UKK-instituutti)

Vasankari T. Liikunnan edistämistä vai liikettä synnyttävän ympäristön luomista? Arjen liikkumisesta iloa ja voimaa! Terveysliikuntauutiset 2013:2

Vartiainen M, Rinne M, Sarajuuri J, Pasanen M, Lehto T, Alaranta H. Motorinen ja kognitiivinen suoriutuminen aivovammasta fyysisesti hyvin toipuneilla miehillä. Teoksessa: Hintikka K, Härkäpää K, Järvikoski A, toim. Monimenetelmäinen kuntoutuksen tutkimus. Artikkelikatsaus kuntoutuksen 3. valtakunnallisesta tutkimusseminaarista. Hki: Kela. Nettityöpapereita 19, 2010:92-97

 

 

To see all publications, also in Finnish language, please deselect English as language in the advanced search.

The database includes publications from the year 2009 onwards. Publications before 2009: UKK publications 2003-2011 (pdf)

 

Contact

Anna Tiitinen
Information Specialist
+358 50 3664 107
anna.tiitinen(a)ukkinstituutti.fi

 
Last Modified: 08.01.2019

Contact Us

Tel. +358 3 282 9111

Email info(a)ukkinstituutti.fi

 

Personnel

Feedback

 

 

Visiting Address

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

Finland

 

 

See the map

© UKK Institute
All rights reserved.