Publications

Publications

Search
Search
Year

-

Open advanced search
Advanced search
Language
Language
English

 

Order search results
Title
Read

Rinne M. Monipuolisella liikunnalla hyvään liikehallintaan aikuisenakin. Liikunta & tiede 2010;47(5):4-8

Karjalainen E, Borodulin K, Korpela K, Neuvonen M, Paronen O, Pouta E, Sievänen T, Tyrväinen L. Well-being effects of nature-based physical activity. FIn: Forests for the future - sustaining society and the environment. XXIII IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) World Congress. Soul, Korea, 2010.

Vartiainen M, Rinne M, Sarajuuri J, Pasanen M, Lehto T, Alaranta H. Motorinen ja kognitiivinen suoriutuminen aivovammasta fyysisesti hyvin toipuneilla miehillä. Teoksessa: Hintikka K, Härkäpää K, Järvikoski A, toim. Monimenetelmäinen kuntoutuksen tutkimus. Artikkelikatsaus kuntoutuksen 3. valtakunnallisesta tutkimusseminaarista. Hki: Kela. Nettityöpapereita 19, 2010:92-97

Rinne M, Suni J. EU:ssa kohti yhtenäisiä väestön fyysisen kunnon arviointimenetelmiä. Fysioterapia 2010;(4):19-21

Mattila V, Parkkari J, Laakso L, Pihlajamäki H, Rimpelä A. Use of dietary supplements and anabolic-androgenic steroids among Finnish adolescents in 1991-2005. Eur J Public Health 2010;20(3):306-311

Castro-Pinero J, Artero EG, Espana-Romero V, Ortega FB, Sjöström M, Suni J, Ruiz JR. Criterion-related validity of field-based fitness tests in youth: a systematic review. Br J Sports Med 2010;44:934-943

Karinkanta S, Piirtola M, Sievänen H, Uusi-Rasi K, Kannus P. Physical therapy approaches to reduce fall and fracture risk among older adults. Nature Reviews Endocrinology 2010;6(7):396-407

Revonta M, Raitanen J, Sihvo S, Koponen P, Klemetti R, Männistö S, Luoto R. Health and lifestyle among infertile men and women. Sexual and Reproductive Health Care 2010; 1:91-98. doi: 10.1016/j.srhc.2010.06.002

Pakarinen M, Raitanen J, Kaaja R, Luoto R. Secular trend in the menopausal age in Finland 1997-2007 and correlation with socioeconomic, reproductive and lifestyle factors. Maturitas 2010; 66:417-422

Moilanen J, Aalto A-M, Hemminki E, Aro AR, Raitanen J, Luoto R. Prevalence of menopause symptoms and their association with lifestyle among Finnish middle-aged women. Maturitas 2010;67:368-374

 

 

To see all publications, also in Finnish language, please deselect English as language in the advanced search.

The database includes publications from the year 2009 onwards. Publications before 2009: UKK publications 2003-2011 (pdf)

 

Contact

Anna Tiitinen
Information Specialist
+358 50 3664 107
anna.tiitinen(a)ukkinstituutti.fi

 
Last Modified: 08.01.2019

Contact Us

Tel. +358 3 282 9111

Email info(a)ukkinstituutti.fi

 

Personnel

Feedback

 

 

Visiting Address

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

Finland

 

 

See the map

© UKK Institute
All rights reserved.