Publications

Publications

Search
Search
Year

-

Open advanced search
Advanced search
Language
Language
English

 

Väestön liikkumisen ja fyysisen kunnon seuranta

Order search results
Title
Read

Vaara JP, Vasankari T, Fogelholm M, Koski H, Kyröläinen H. Cycling but not walking to work or study is associated with physical fitness, body composition and clustered cardiometabolic risk in young men. BMJ Open Sp Ex Med 2020;6:e000668. doi: 10.1136/bmjsem-2019-000668.

Husu P. Masennusoireiden yhteys liikemittarilla mitattuun paikallaanoloon ja liikkumiseen työikäisillä aikuisilla. Psykologian pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto 2019.

Laukkanen A, Bardid F, Lenoir M, Lopes VP, Vasankari T, Husu P, Sääkslahti A. Comparison of motor competence in children aged 6 to 9 years across northern, central, and southern European regions. Scand J Med Sci Sports 2019 Oct 16. doi: 10.1111/sms.13578.

Husu P, Suni J, Tokola K, Vähä-Ypyä H, Valkeinen H, Mäki-Opas T, Sievänen H, Vasankari T. Frequent sit-to-stand transitions and several short standing periods measured by hip-worn accelerometer are associated with smaller waist circumference among adults. J Sports Sci 2019 Apr 2:1-9 [Epub ahead of print]. doi: 10.1080/02640414.2019.1598251.

Vasankari V. Sedentary behaviour, physical activity, and risk of coronary artery disease and diabetes mellitus. Kuopio: Publications of the University of Eastern Finland. Dissertation in Health Sciences 489, 2018.

Husu P, Jussila A-M, Tokola K, Vähä-Ypyä H, Vasankari T. Objektiivisesti mitatun paikallaanolon, liikkumisen ja unen määrä. Julkaisussa: Kokko S, Martin L, toim. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa - LIITU-tutkimuksen tuloksia 2018. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 1, 2019:27-40.

Kokko S, Martin L, Husu P, Villberg J, Mehtälä A, Jussila A-M, Tynjälä J, Vasankari T. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen aineistonkeräys ja menetelmät 2018. Julkaisussa: Kokko S, Martin L, toim. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa - LIITU-tutkimuksen tuloksia 2018. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 1, 2019:7-14.

Kämppi K, Aira A, Halme N, Husu P, Inkinen V, Joensuu L, Kokko S, Laine K, Mononen K, Palomäki S, Ståhl T, Sääkslahti A, Tammelin T. Results from Finland's 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth. Journal of Physical Activity and Health 2018;15(Suppl 2):S355-S356.

Husu P, Sievänen H, Tokola K, Suni J, Vähä-Ypyä H, Mänttäri A, Vasankari T. Paikallaanolo täyttää suomalaisten päivän. Liikunta & Tiede 2018;55(5):27-31.

Kolu P. Liikkumattomuus käy kalliiksi. Liikunta & Tiede 2018;55(5):38-40.

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

 

 

To see all publications, also in Finnish language, please deselect English as language in the advanced search.

The database includes publications from the year 2009 onwards. Publications before 2009: UKK publications 2003-2011 (pdf)

 

Contact

Anna Tiitinen
Information Specialist
+358 50 3664 107
anna.tiitinen(a)ukkinstituutti.fi

 
Last Modified: 08.01.2019

Contact Us

Tel. +358 3 282 9111

Email info(a)ukkinstituutti.fi

 

Personnel

Feedback

 

 

Visiting Address

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

Finland

 

 

See the map

© UKK Institute
All rights reserved.