Publications

Publications

Search
Search
Year

-

Open advanced search
Advanced search
Language
Language
English

 

Väestön liikkumisen ja fyysisen kunnon seuranta

Order search results
Title
Read

Kettunen O, mKyröläinen H, Santtila M, Vuorimaa T, Vasankari TJ. Greater levels of cardiorespiratroy and muscular fitness are associated with low stress and high mental resources in normal bu not overweight men. BMC Public Health 2016;16:788.

Parkkari J, Räisänen A, Pasanen K, Rimpelä A. Liikuntavammat koulussa, vapaa-ajalla ja urheiluseuroissa. Julkaisussa: Kokko S, Mehtälä A, toim. Lasten ja nuorten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016. Hki: Valtion liikuntaneuvosto, 2016:62 - 66.

Husu P, Jussila A-M, Tokola K, Vähä-Yåyä H, Vasankari T.  Objektiivisesti mitattu paikallaanolo ja liikkuminen. Julkaisussa:Kokko S, Mehtälä A, toim. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016. Hki: Valtion liikuntaneuvosto, 2016:16 - 22.

Kokko S, Hämylä R, Husu P, Villberg J, Jussila A-M, Mehtälä A, Tynjälä J, Vasankari T. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen aineistonkeräys ja menetelmät 2016. Julkaisussa:Kokko S, Mehtälä A, toim. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016. Hki: Valtion liikuntaneuvosto, 2016:6 - 9.

Husu P, Aittasalo M, Kukkonen-Harjula K. Jaloittele välillä! - perusteluja ja ratkaisuja istumisen ja muun paikallaanolon vähentämiseen. Liikunta & tiede 2016;53(2-3):17-23.

Husu P, Vähä-Ypyä H, Vasankari T. Objectively measured sedentary behavior and physical activity of Finnish 7- to 14-year-old children - associations with perceived health status: a cross-sectional study. BMC Public Health 2016;16(1):338.

Altmetric (artikkelin näkyvyys verkossa)

Wennman H, Kronholm E, Partonen T, Peltonen M, Vasankari T, Borodulin K. Evening typology and morning tiredness associates with low leisure time physical activity and high sitting. Chronobiol Int 2015; 32(8):1090-1100.

Suni J, Taulaniemi A, toim. Terveyskunnon testaus: menetelmä terveysliikunnan edistämiseen. 1. - 2. p. Hki: Sanoma Pro, 2015.

Husu P, Suni J, Tokola K, Vähä-Ypyä H, Sievänen H, Valkeinen H, Mäki-Opas T, Vasankari T. Liikemittarin kiihtyvyyssignaalista laskettujen paikallaanolomuuttujien validiteetti suhteessa vyötärönympärykseen. Liikunta & Tiede 2015;52(5):49-50

Vähä-Ypyä H, Vasankari T, Husu P, Mänttäri A, Vuorimaa T, Suni J, Sievänen H. Liikemittarin MAD-menetelmän validointi fyysisen aktiivisuuden mittaamisessa. Liikunta & tiede 2015;52(5):66.

 

 

To see all publications, also in Finnish language, please deselect English as language in the advanced search.

The database includes publications from the year 2009 onwards. Publications before 2009: UKK publications 2003-2011 (pdf)

 

Contact

Anna Tiitinen
Information Specialist
+358 50 3664 107
anna.tiitinen(a)ukkinstituutti.fi

 
Last Modified: 08.01.2019

Contact Us

Tel. +358 3 282 9111

Email info(a)ukkinstituutti.fi

 

Personnel

Feedback

 

 

Visiting Address

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

Finland

 

 

See the map

© UKK Institute
All rights reserved.