Publications

Publications

Search
Search
Year

-

Open advanced search
Advanced search
Language
Language
English

 

Väestön liikkumisen ja fyysisen kunnon seuranta

Order search results
Title
Read

Cervinka T. Bone structural analysis with pQCT: Image preprocessing and cortical bone segmentation. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, 2014. TTY Julkaisu 1236

Suni JH, Rinne MB, Ruiz JR. Retest repeatability of motor and musculoskeletal fitness tests for public health monitoring of adult populations. J Nov Physiother 2014;4(1):194

Slotte S, Sääkslahti A, Metsämuuronen J, Rintala P. Fundamental movement skill proficiency and body composition measured by dual energy X-ray absorptiometry in eight-year-old children. Early Child Dev Care 2015;185(3):475-485

Sikiö M, Harrison L, Nikander R, Ryymin P, Dastidar P, Eskola H, Sievänen H. Influence of exercise loading on magnetic resonance image texture of thigh soft tissues. Clin Physiol Funct Imaging 2014;34(5):370-376

 

Husu P, Suni J, Vasankari T, Santtila M, Kyröläinen H, Fogelholm M. Can a single question on self-estimated fitness identify young men with poor physical fitness? Gazz Med Ital - Arch Sci Med 2014;173(12):

Husu P, Tokola K, Suni J, Sievänen H, Borodulin K, Mäki-Opas T, Kaikkonen R, Vasankari T. Istumisen yhteydet terveyteen ja hyvinvointiin poikkileikkaustutkimuksessa -tuloksia Alueellisesta terveys- ja hyvinvointitutkimuksesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 2014;(37/2014):49-56

Suni J, Husu P, Aittasalo M, Vasankari T. Liikunta on osa liikkumista - paikallaanolon määritelmää täsmennetään parhaillaan. Liikunta & tiede 2014;51(6):30-32

Sievänen H. Liikemittari - liikkumisen ja istumisen tarkka vahti.  Terveysliikuntauutiset 2014: Hyvä paha teknologia liikunnan edistämisessä:7-8

Husu P, Vähä-Ypyä H, Vasankari T. Objectively measured sedentary behavior and physical activity in 7- to 14-year-old school children - assosiations with perceived health status. In: 12th Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports SCMSS 2014: abstract book:14-15

Mänttäri A, Suni J, Husu P, Sievänen H, Tokola K, Vähä-Ypyä H, Vasankari T. Validation of the six-minute walk-test as a predictor of aerobic power of healthy adults in population studies. In: 12th Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports SCMSS 2014: abstract book:18-19

 

 

To see all publications, also in Finnish language, please deselect English as language in the advanced search.

The database includes publications from the year 2009 onwards. Publications before 2009: UKK publications 2003-2011 (pdf)

 

Contact

Anna Tiitinen
Information Specialist
+358 50 3664 107
anna.tiitinen(a)ukkinstituutti.fi

 
Last Modified: 08.01.2019

Contact Us

Tel. +358 3 282 9111

Email info(a)ukkinstituutti.fi

 

Personnel

Feedback

 

 

Visiting Address

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

Finland

 

 

See the map

© UKK Institute
All rights reserved.