Publications

Publications

Search
Search
Year

-

Open advanced search
Advanced search
Language
Language
English

 

Order search results
Title
Read

Toivo K. Liikkeelle turvallisesti! Uuma-lehti 2016;(3).

Toivo K. Periodic health evaluation in adolescents. Jyväskylän yliopisto. Liikuntabiologian laitos, 2016. Liikuntafysiologian  kandidaattitutkielma.

Toivo K. Liikkeen laatu ja alaraajavammat. Terveysliikuntauutiset 2017;2.

Toivo K, Kannus P, Kokko S, Alanko L, Heinonen OJ, Korpelainen R, Savonen K, Selänne H, Vasankari T, Kannas L, Kujala U, Villberg J, Parkkari J. Tuki- ja liikuntaelimistön tutkimuksen toistettavuus urheiluseuratoimintaan osallistuvilla ja osallistumattomilla nuorilla ja ryhmien väliset erot ryhdissä, liikkuvuudessa ja liikehallinnassa: Terveyttä edistävä liikuntaseura (TELS) -tutkimus. Liikunta & tiede 2017;54(5):109-110.

Toivo K, Kannus P, Kokko S, Alanko L, Heinonen OJ, Korpealinen R, Savonen K, Selänne H, Vasankari T, Kannas L, Kujala U, Villberg J, Parkkari J. Terveyserot seuranuorten ja ei-seuranuorten välillä: Terveyttä edistävä liikuntaseura (TELS) -tutkimus. Liikunt a& tiede 2016;53(5):76.

Toivo K, Kannus P, Kokko S, Alanko L, Heinonen O, Korpelainen R, Savonen K, Selänne H, Vasankari T, Kannas L, Kujala UM, Villberg J, Parkkari J. Musculoskeletal examination in young athletes and non-athletes: The Finnish Health Promoting Sports Club (FHPSC) Study. BMJ Open Sport Exerc Med 2018; 4: e000376.

Taulaniemi A. Hoitohenkilöstön selkäkipujen taustalla selän rasittuneisuuden ja huonon kunnon lisäksi psykososiaaliset tekijät. Terveysliikuntauutiset 2017;12.

Taanila HP, Suni JH, Pihlajamäki HK, Mattila VM, Ohrankämmen O, Vuorinen P, Parkkari JP. Predictors of low back pain in physically active conscripts with special emphasis on muscular fitness. Spine J 2012;12(9):737-48

Taanila H. VASTE - Varusmiesten selkävaivojen ja tapaturmien ehkäisytutkimus. Tampere: Lääketieteen laitos, Tampereen yliopisto, 2009. Syventävien opintojen kirjallinen työ.

Taanila H. Musculoskeletal disorders in male Finnish conscripts: importance of physical fitness as a risk factor, and effectiveness of neuromuscular exercise and counseling in the prevention of acute injuries, and low back pain and disability. Tampere: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 1812, 2013. Academic dissertation.

 

 

To see all publications, also in Finnish language, please deselect English as language in the advanced search.

The database includes publications from the year 2009 onwards. Publications before 2009: UKK publications 2003-2011 (pdf)

 

Contact

Anna Tiitinen
Information Specialist
+358 50 3664 107
anna.tiitinen(a)ukkinstituutti.fi

 
Last Modified: 08.01.2019

Contact Us

Tel. +358 3 282 9111

Email info(a)ukkinstituutti.fi

 

Personnel

Feedback

 

 

Visiting Address

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

Finland

 

 

See the map

© UKK Institute
All rights reserved.