Publications

Publications

Search
Search
Year

-

Open advanced search
Advanced search
Language
Language
English

 

Order search results
Title
Read

Parkkari J, Taanila H, Suni J, Mattila VM, Ohrankämmen O, Vuorinen P, Kannus P, Pihlajamäki H. Neuromuscular training with injury prevention counselling to decrease the risk of acute musculoskeletal injury in young men during military service: a population-based randomised study. BMC Medicine 2011;9:35

Nupponen R, Karinkanta S. Itsenäisesti elävien iäkkäiden naisten elämänlaatu kolmella mittauskerralla. Rand-36-kyselyn ominaisuudet ja vastausten rakenne. Gerontologia 2011;25(2):113-122

Mäkiranta J. Ortostaattinen hypotensio 70 vuotta täyttäneillä henkilöillä. Tampere:  Tampereen yliopisto. Lääketieteen laitos, UKK-instituutti, 2011. Syventävien opintoen kirjallinen työ

Palvanen M, Kannus P, Parkkari J, Niemi S, Piirtola M, Järvinen M. The Chaos Clinic - a randomized controlled trial of a falls clinic for prevention of falls and related fractures. Osteoporos Int 2011;22(suppl. 4):S651

Parkkari J, Kannus P, Kujala U. Liikuntavammat ja niiden ehkäisy. Teoksessa: Jousimaa J. ym. Lääkärin käsikirja. 10. p. Hki: Duodecim, 2011:668-675

AlNazer R, Klodowski A, Rantalainen T, Heinonen A, Sievänen H, Mikkola A. A full body musculoskeletal model based on flexible multibody simulation approach utilised in bone strain analysis during human locomotion. Comput Methods Biomech Biomed Engin 2011;14(6):573-579

Jokihaara J, Pajamäki I, Leppänen O, Kannus P, Sievänen H, Järvinen T. Actions of oestrogen and loading on bone structure - the case for independence. Eur Muscoloskel Rev 2011;6(3):162-165

Taanila H, Suni J, Parkkari J. Huono kunto ennustaa tuki- ja liikuntaelinvaivoja varusmiespalveluksessa. Liikunta & tiede 2011;48(2-3):60-65

Taanila H, Hemminki AJM, Suni JH, Pihlajamäki H, Parkkari J. Low physical fitness is a strong predictor of health problems among  young men: a follow-up study of 1411 male conscripts. BMC Public Health 2011;11:590

Järvinen T, Kannus P. Rapid Responses. Osteoporosis and vertebral fractures: a newly discovered epidemic or just an example of overdiagnosis and disease mongering?. BMJ 2011;343:August 17

 

 

To see all publications, also in Finnish language, please deselect English as language in the advanced search.

The database includes publications from the year 2009 onwards. Publications before 2009: UKK publications 2003-2011 (pdf)

 

Contact

Anna Tiitinen
Information Specialist
+358 50 3664 107
anna.tiitinen(a)ukkinstituutti.fi

 
Last Modified: 08.01.2019

Contact Us

Tel. +358 3 282 9111

Email info(a)ukkinstituutti.fi

 

Personnel

Feedback

 

 

Visiting Address

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

Finland

 

 

See the map

© UKK Institute
All rights reserved.