Publications

Publications

Search
Search
Year

-

Open advanced search
Advanced search
Language
Language
English

 

Order search results
Title
Read

Karinkanta S. Iäkkäät hyötyvät monipuolisesta liikuntaharjoittelusta. Podoprintti 2012;51(2):10-11.

Kannus P, Parkkari J, Mattila V, Niemi S. Rapid Responses. Finland leads 31 European countries in tackling child injuries with Creece last. BMJ 2012; June 20.

Antila L. Tampereen peruskouluissa vuonna 2010 sattuneet tapaturmat. Tampere: Tampereen yliopisto. Lääketieteen yksikkö, UKK-institiuutti,  2012. Syventävien opintojen kirjallinen työ

Kannus P. Urheiluvammat. Kirjassa: Mero A, päätoim. Naisten ja tyttöjen urheiluvalmennus. Lahti: VK-Kustannus, 2012:229-234

Pasanen K. Urheiluvammojen ehkäisy. Kirjassa: Mero A, päätoim. Naisten ja tyttöjen urheiluvalmennus. Lahti: VK-Kustannus, 2012:218-229

Kannus P, Niemi S. Fall-induced cervical spine injuries among older Finns. Teoksessa: Rahimi-Movahar V, Jazayeri SB, Vaccaro AR, eds. Epidemiology of spinal cord injuries. Happauge, NY: Nova Science Publishers, 2012:55-62

Kannus P. Vahvat luut - liikuntaohje. Verkkojulkaisussa: Lääkärikirja Duodecim. Terveyskirjasto, 2012:dlk00982 (003.011)

Uusi-Rasi K, Karinkanta S, Sievänen H. Improvement in femoral neck BMD in older women between 2008 and 2010.  ASBMR Annual Meeting 2012. J Bone Miner Res 2012;27 (Suppl 1):(MO0315):S436

Karinkanta S, Piirtola M. Joko olet tutustunut kaatumisen ja kaatumisvammoje ehkäisyn fysioterapiasuositukseen? Tampereen Seudun Fysioterapeutit jäsenelehti 2012;2

Taanila HP, Suni JH, Pihlajamäki HK, Mattila VM, Ohrankämmen O, Vuorinen P, Parkkari JP. Predictors of low back pain in physically active conscripts with special emphasis on muscular fitness. Spine J 2012;12(9):737-48

 

 

To see all publications, also in Finnish language, please deselect English as language in the advanced search.

The database includes publications from the year 2009 onwards. Publications before 2009: UKK publications 2003-2011 (pdf)

 

Contact

Anna Tiitinen
Information Specialist
+358 50 3664 107
anna.tiitinen(a)ukkinstituutti.fi

 
Last Modified: 08.01.2019

Contact Us

Tel. +358 3 282 9111

Email info(a)ukkinstituutti.fi

 

Personnel

Feedback

 

 

Visiting Address

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

Finland

 

 

See the map

© UKK Institute
All rights reserved.