Publications

Publications

Search
Search
Year

-

Open advanced search
Advanced search
Language
Language
English

 

Order search results
Title
Read

Kannus P, Parkkari J, Niemi S, Sievänen H. Low-trauma knee fractures in older Finnish women between 1970 and 2013. Aging Clin Exp Res 2016;28:665-668.

Kivioja K, Reentilä O. Nuorten salibandyharrastajien alaraajojen lihasten maksimaalisen voimantuoton puolieron vaiktuus äkillisten polvivammojen ilmaantuvuuteen. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulus. Fysioterapiakoulutus, 2016. Opinnäytetyö.

Rukkila S. 10 - 15 -vuotiaiden jalkapalloilijoiden tasapainon ja liikehallinnan yteys ketteryytteen ja suunnanmuutoskykyyn pallon kanssa. Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016

Ruotsalainen T. Osgood-Schlatterin ja Severin taudin ilmaantuvuus ja vaikutus harjoitteluun 9 - 13 -vuotiailla suomalaisilla jalkapallonpelaajilla. Tampereen yliopisto, 2016. Lääketieeten syventävä kirjallinen työ.

Karhu R. Nuorten jalkapalloilijoiden alaselkävammat: epidemiologia ja vaikutus harjoitteluun. Tampereen yliopisto, 2016. Lääketieteen syventävien opintojen kirjallinen työ.

Aittokallio K. Voimaominaisuuksien yhteys urheiluvammariskiin salibandy- ja koripallopelaajilla. Tampereen yliopisto. Lääketieteen yksikkö, 2016. Syventävien opintojen kirjallinen työ.

Räsänen R. Kilpaurheilun vakuuttamisesta joukkueurheilijan näkökulmasta. Turun yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta, 2016. Pro gradu -tutkielma.

Parkkari J, Kannus P. Lasten ja nuorten tapaturmat. Pääkirjoitus. Duodecim 2016;132:994-5.

Karinkanta S. Liikuntaharjoittelun vaikutus iäkkäiden kaatumisvammoihin. BestPractice Psykiatria ja Neurologia 2016;14:14-16

Kulmala T, Ahlstedt-Kivelä E. Stop kaatumisille - kaatumistapaturmat kuriin. Luustotieto 2016;(1):18-20.

 

 

To see all publications, also in Finnish language, please deselect English as language in the advanced search.

The database includes publications from the year 2009 onwards. Publications before 2009: UKK publications 2003-2011 (pdf)

 

Contact

Anna Tiitinen
Information Specialist
+358 50 3664 107
anna.tiitinen(a)ukkinstituutti.fi

 
Last Modified: 08.01.2019

Contact Us

Tel. +358 3 282 9111

Email info(a)ukkinstituutti.fi

 

Personnel

Feedback

 

 

Visiting Address

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

Finland

 

 

See the map

© UKK Institute
All rights reserved.