Publications

Publications

Search
Search
Year

-

Open advanced search
Advanced search
Language
Language
English

 

Liikkumisen turvallisuus

Order search results
Title
Read

Kannus P, Sievänen H. Tendon and bone adaptations to endurance training. In: Mujika I, ed. Endurance training: science and practice. Vitoria-Gasteiz: Mujika SLU, 2012:161-170

Kannus P. Lonkkamurtumat Suomessa vv. 1970-2011. Suomen Ortopedia ja Traumatologia 2013;36(2):136-138.

Kannus P. The importance of high-quality research work in sports and exercise medicine. In: Brukner P, Khan K (eds): Clinical Sports Medicine, 4th Edition Sydney: McGraw-Hill, 2013. Blog, latest posts, March 25. 2013.

Kannus P. Akillesjänne vaivaa. XXXI Tampereen lääkäripäivät 2010: Luennot. Tampere, 2010:63.

Kannus P. Iäkkäiden kaatumisvammojen epidemiologia ja ehkäisy. VII Tieteen Päivät, JY, 10.5.2011

Kannus P. Osteoporoosi ja kaatumistapaturmat. Teoksessa: Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T, toim. Terveysliikunta. 2. uud. p. Hki: Duodecim, 2011:155-160

Kannus P. Liikunta murtumien ehkäisyssä. XXXIII Tampereen lääkäripäivät, 2012:63

Kannus P. Urheiluvammat. Kirjassa: Mero A, päätoim. Naisten ja tyttöjen urheiluvalmennus. Lahti: VK-Kustannus, 2012:229-234

Kannus P. Vahvat luut - liikuntaohje. Verkkojulkaisussa: Lääkärikirja Duodecim. Terveyskirjasto, 2012:dlk00982 (003.011)

Kannus P. Kivulias akillesjänne. Luennot XXXVI Tampereen lääkäripäivät 18-20.3.2015;77

 

 

To see all publications, also in Finnish language, please deselect English as language in the advanced search.

The database includes publications from the year 2009 onwards. Publications before 2009: UKK publications 2003-2011 (pdf)

 

Contact

Anna Tiitinen
Information Specialist
+358 50 3664 107
anna.tiitinen(a)ukkinstituutti.fi

 
Last Modified: 08.01.2019

Contact Us

Tel. +358 3 282 9111

Email info(a)ukkinstituutti.fi

 

Personnel

Feedback

 

 

Visiting Address

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

Finland

 

 

See the map

© UKK Institute
All rights reserved.