Publications

Publications

Search
Search
Year

-

Open advanced search
Advanced search
Language
Language
English

 

Order search results
Title
Read

Korhonen N, Niemi S, Parkkari J, Palvanen M, Kannus P. Unintentional injury deaths among adults Finns in 1971-2008. Injury 2011;42:885-888, doi:10.1016/j.injury.2010.08.033

Kosola J, Ahotupa M, Kyrolainen H, Santtila M, Vasankari T. Good aerobic or muscular fitness prevents overweight men from elevated oxidized LDL. Med Sci Sport Exerc 2012;44:563-568.

Kosola J, Ahotupa M, Kyröläinen H, Santtila M, Vasankari T. Both poor cardiorespiratory and weak muscle fitness are related to a high concentration of oxidized low-density lipoprotein lipids. Scand J Med Sci Sports 2012 Dec;22(6):746-55. 10.1111/j.1600-0838.2011.01326.x.

Kosola J, Ahotupa M, Kyröläinen H, Santtila M, Vasankari T. Hyvä aerobinen tai lihaskunto ehkäisevät ylipainoisia miehiä kohonneelta hapettuneelta LDL-kolesterolilta. Liikunta & tiede 2011;48(5):35

Kresanov P, Ahotupa M, Vasankari T, Kaikkonen J, Kähönen M, Lehtimäki T, Viikari J, Raitakari OT. The associations of oxidized high-density lipoprotein lipids with risk factors for atherosclerosis. The Cardiovascular Risk in Young Finns Study. Free Radic Biol Med 2013; 65: 1284-1290 (5.271) (doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2013.09.023).

Kresanov P, Vasankari T, Ahotupa M, Kaikkonen J, Hutri-Kähönen N, Juonala M, Kähönen M, Lehtimäki T, Viikari J, Raitakari OT. Paraoxonase-1 and oxidized lipoprotein lipids. The cardiovascular risk in young Finns study. Atherosclerosis 2015;241(2):502-506

Kresanov P. Oxidized HDL lipids and the risk of atherosclerosis. The Cardiovascular Risk in Young Finns Study. Turku: University of Turku, 2016.

Kukkonen-Harjula K, Honkanen M, Malmivaara A ym. Kuntoutuksen huomioiminen Käypä hoito -suosituksissa. Kuntoutus 2014;(3):35-39

Kukkonen-Harjula K. Kohonnut verenpaine. Teoksessa: Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T, toim. Terveysliikunta. 2. uud. p. Hki: Duodecim, 2011:131-136

Kukkonen-Harjula K. Liikunta - masennuksen käypää hoitoa. Itä-Suomen  lääketiede : ohjelmat ja luentolyhennelmät, 2012:51-52

 

 

To see all publications, also in Finnish language, please deselect English as language in the advanced search.

The database includes publications from the year 2009 onwards. Publications before 2009: UKK publications 2003-2011 (pdf)

 

Contact

Anna Tiitinen
Information Specialist
+358 50 3664 107
anna.tiitinen(a)ukkinstituutti.fi

 
Last Modified: 08.01.2019

Contact Us

Tel. +358 3 282 9111

Email info(a)ukkinstituutti.fi

 

Personnel

Feedback

 

 

Visiting Address

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

Finland

 

 

See the map

© UKK Institute
All rights reserved.