Publications

Publications

Search
Search
Year

-

Open advanced search
Advanced search
Language
Language
English

 

Order search results
Title
Read

Nordström P, Eklund F, Björnstig U, Nordström A, Lorentzon R, Sievänen H, Gustafson Y. Do Both Areal BMD and Injurious Falls Explain the Higher Incidence of Fractures in Women than in Men? Calcif Tissue Int 2011;89(3):203-210

Rantalainen T, Nikander R, Daly R, Heinonen A, Sievänen H. Exercise loading and cortical bone distribution at the tibial shaft. Bone 2011;48(4):786-791

Cervinka T, Rittweger J, Hyttinen J, Felsenberg D, Sievänen H. Anatomical sector analysis of load-bearing tibial bone structure during 90-day bed rest and 1-year recovery. Clin Physiol Funct Imaging 2011;31(4):249-257

Suomalainen P, Moisala ASt, Paakkala A, Kannus P, Järvelä T. Double-bundle versus single-bundle anterior cruciate ligament reconstruction. Am J Sports Med 2011;39(8):1615-1622

Piirtola M. Iäkkäiden murtumia voidaan ehkäistä. Fysioterapia 2011;58(5):4-8

Tirkkonen L, Halonen H, Hyttinen J, Kuokkanen H, Sievänen H, Koivisto A, Mannerström B, Sándor G, Suuronen R, Miettinen S, Haimi S. The effects of vibration loading on adipose stem cell number, viability and differentiation towards bone-forming cells. J R Soc Interface 2011;8(65):1736-1747

Suomalainen P, Moisala A-S, Paakkala A, Kannus P, Järvelä T. Eturistisiteen korjausleikkaus yksöis- vai kaksoissiirretekniikalla. Liikunta ja Tiede 2011;48(5):43-44.

Engberg E, Alén M, Kukkonen-Harjula K, Peltonen JE, Tikkanen HO, Pekkarinen H. Elämäntapahtumat ja muutos vapaa-ajan fyysisessä aktiivisuudessa: systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Liikunta & tiede 2011;48(5):29

Kosola J, Ahotupa M, Kyröläinen H, Santtila M, Vasankari T. Hyvä aerobinen tai lihaskunto ehkäisevät ylipainoisia miehiä kohonneelta hapettuneelta LDL-kolesterolilta. Liikunta & tiede 2011;48(5):35

Piirtola M. Iäkkäiden murtumat heikentävät toimintakykyä vuosiksi. Terveyspalvelut 2011;(3-4):75

 

 

To see all publications, also in Finnish language, please deselect English as language in the advanced search.

The database includes publications from the year 2009 onwards. Publications before 2009: UKK publications 2003-2011 (pdf)

 

Contact

Anna Tiitinen
Information Specialist
+358 50 3664 107
anna.tiitinen(a)ukkinstituutti.fi

 
Last Modified: 08.01.2019

Contact Us

Tel. +358 3 282 9111

Email info(a)ukkinstituutti.fi

 

Personnel

Feedback

 

 

Visiting Address

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

Finland

 

 

See the map

© UKK Institute
All rights reserved.