Publications

Publications

Search
Search
Year

-

Open advanced search
Advanced search
Language
Language
English

 

Muut terveysalan asiantuntijajulkaisut

Order search results
Title
Read

Sarkeala T, Heinävaara S, Fredman J, Männistö S, Luoto R, Jäntti M, Malila N. Design and respondent selection of a population-based study on associations between breast cancer screening, lifestyle and quality of life. BMC public health 2015;15:1256

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä: Partinen M (pj.), Huutoniemi A, Kajaste S, Lagerstedt R, Markkula L, Mäkinen E, Paakkari I, Partonen T,i Polo P, Saarenpää-Heikkilä O, Seppälä M, Kukkonen-Harjula K, Tuunainen A. Unettomuus: Käypä hoito -suositus 3.12.2015.

Haagsma JA, Graetz N, Bolliger I...Vasankari TJ...Murray CJL, Vos T. The global burden of injury: incidence, mortality, disability-adjusted life years and time trends from the Global Burden of Disease study 2013. Inj Prev 2016;22(1):3-18.

Rinne M. Monipuolisesti venyttelystä (kirja-arvio). Fysioterapia 2015;62(6):61.

Savonen K, Kokko S, Selänne S, Alanko L, Heinonen OJ, Korpelainen R, Vasankari T, Kannas L, Kujala U, Aira T, Villberg J, Parkkari J. Urheiluseurassa tapahtuva harjoittelu ja lepo-EKG yläasteikäisillä nuorilla: TELS-tutkimus. Liikunta & tiede 2015;52(5):62-63.

Ristolainen L, Parkkari J, Pasanen K, Kokko S, Alanko L, Heinonen OJ, Korpelainen R, Savonen K, Selänne H, Vasankari T, Kannas L, Villberg J, Kujala U. Äkilliset urheiluvammat suomalaisilla urheiluseuratoimintaan osallistuvilla ja osallistumattomilla nuorilla. Terveyttä edistävä liikuntaseura (TELS) tutkimus. Liikunta & tiede 2015;52(5):61-62.

Kokko S, Selänne H, Alanko L, Heinonen OJ, Korpelainen R, Savonen K, Vasankari T, Kannas L, Kujala U, Aira T, Villberg J, Parkkari J. Terveyttä edistävä liikuntaseura (TELS) - käytäntöä palveleva tutkimus urheiluseuran terveyden edistämisaktiivisuudesta sekä seuratoimintaan osallistuvan nuoren terveystottmuksista ja terveydestä. Liikunta & tiede 2015;52(5):54.

Tammelin T, Iljukov S, Parkkari J. Kasvuikäisten liikunta. Duodecim 2015;131:1707-12.

Forouzanfar MH, Alexander L, Anderson HR...Vasankari TJ...Vos T , Murray CJL. Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioral, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet. 2015;386(10010): 2287-2323. doi: 10.1016/S0140-6736(15)61455-6.

Järvinen T, Michaëlsson M, Aspenberg P, Sievänen H. Osteoporosis: the emperor has no clothes. J Intern Med 2015;277(6):662-673.

 

 

To see all publications, also in Finnish language, please deselect English as language in the advanced search.

The database includes publications from the year 2009 onwards. Publications before 2009: UKK publications 2003-2011 (pdf)

 

Contact

Anna Tiitinen
Information Specialist
+358 50 3664 107
anna.tiitinen(a)ukkinstituutti.fi

 
Last Modified: 08.01.2019

Contact Us

Tel. +358 3 282 9111

Email info(a)ukkinstituutti.fi

 

Personnel

Feedback

 

 

Visiting Address

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

Finland

 

 

See the map

© UKK Institute
All rights reserved.