Publications

Publications

Search
Search
Year

-

Open advanced search
Advanced search
Language
Language
English

 

Muut terveysalan asiantuntijajulkaisut

Order search results
Title
Read

Engberg E, From S, Liira H, Kukkonen-Harjula K, Tikkanen H. Keski-ikäisten miesten liikunta-aktiivisuuden yhteys masennusoireiluun sekä koettuun terveyteen ja hyvinvointiin. XXI Liikuntalääketieteen päivät, Helsinki 6.-7.11.2012. Liikunta & Tiede 2012;49(5):53

Haapala EA, Poikkeus A-M, Kukkonen-Harjula K, Lindi V, Leppänen PHT, Lakka TA. Motoriset taidot ovat yhteydessä hyvään lukutaitoon ja matemaattiseen osaamiseen 6-8-vuotiailla lapsilla. XXI Liikuntalääketieteen päivät, Helsinki 6.-7.11.2012. Liikunta & Tiede 2012;49(5):54

Piirtola M, Salomaa I, Tamminen P. ASKO-kurssilta voimavaroja arkeen. Hoivapalvelut 2012;(3):22-24

Kukkonen-Harjula K. Liikunta - masennuksen käypää hoitoa. Itä-Suomen  lääketiede : ohjelmat ja luentolyhennelmät, 2012:51-52

Piirtola M. Tieni filosofia tohtoriksi. Lounais-Suomen Fysioterapeutit jäsensivut , 2012

Huttunen T, Kannus P, Lepola V, Pihlajamäki H, Mattila V. Surgical treatment of humeral-shaft fractures: a register-based study in Finland between 1987 and 2009. Injury 2012;43(10):1704-1708

Ojala A, Laaksonen M. Naisurheilijan ravitsemuksen peruspilarit. Teoksessa: Mero A, päätoim. Naisten ja tyttöjen urheiluvalmennus. Lahti: VK-kustannus, 2012:162-178

Peltoniemi M. Ohjausmateriaalia koululaisten istumisergonomian parantamiseksi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012. Opinnäytetyö yhteistyössä UKK-instituutin ja Hämeen liikunnan ja urheilun kanssa.

Sievänen H. Impact loading - Nature's way to strengthen bone. Nature Reviews Endocrinology 2012;8(7):391-393

Zheng HFe, Tobias J, Duncan E, Evans D, Eriksson J, Paternoster L... Sievanen H et al. WNT16 Influences Bone Mineral Density, Cortical Bone Thickness, Bone Strength, and Osteoporotic Fracture Risk. PLoS Genetics 2012;8(7):e1002745

 

 

To see all publications, also in Finnish language, please deselect English as language in the advanced search.

The database includes publications from the year 2009 onwards. Publications before 2009: UKK publications 2003-2011 (pdf)

 

Contact

Anna Tiitinen
Information Specialist
+358 50 3664 107
anna.tiitinen(a)ukkinstituutti.fi

 
Last Modified: 08.01.2019

Contact Us

Tel. +358 3 282 9111

Email info(a)ukkinstituutti.fi

 

Personnel

Feedback

 

 

Visiting Address

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

Finland

 

 

See the map

© UKK Institute
All rights reserved.