Publications

Publications

Search
Search
Year

-

Open advanced search
Advanced search
Language
Language
English

 

Muut terveysalan asiantuntijajulkaisut

Order search results
Title
Read

Heinonen A, Mäntynen J, Kannus P, Uusi-Rasi K, Nikander R, Kontulainen S, Sievänen H. Effects of high-impact training and detraining on femoral neck structure in premenopausal women: a hip structural analysis of an 18-month randomized controlled exercise intervention with 3.5-year follow-up. Physiotherapy Canada 2012;64(1):98-105

Hemminki E, Regushevskaya E, Luoto R, Veerus P. Variability of bothersome menopausal symptoms over time -- a longitudinal analysis using the Estonian postmenopausal hormone therapy trial (EPHT). BMC Women's Health 2012, 12:44. DOI: 10.1186/1472-6874-12-44.

Hurskainen R, Hovi S-L, Gissler M, Grahn R, Kukkonen-Harjula K, Nord-Saari M, Mäkelä M. Hysteroscopic tubal sterilization: a systematic review of the Essure system. Fertility and Sterility 2010;94(1):16-19

Husu P, Tokola K, Sievänen H, Suni J, Vasankari T. Elintapojen yhteys huono-osaisuuteen. Teoksessa: Murto J, Pentala O (toim.) Osallistuminen, hyvinvointi ja sosiaalinen osallisuus - ATH-tutkimuksen tuloksia: Järjestökentän tutkimusohjelma. Hki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi 38, 2016:36-44

Husu P, Tokola K, Suni J, Luoto R, Sievänen H, Mäki-Opas T, Vasankari T, Kaikkonen R. Suomalaisten aikuisten palveluiden käyttö ja tyytyväisyys niihin Suomessa vuonna 2013 - ATH-tutkimuksen tuloksia. Hki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2014. Tutkimuksesta tiiviisti 10, 2014.

Husu P, Tokola K, Suni J, Vähä-Ypyä H, Sievänen H, Vasankari T. Reippaat vähintään 10 minuutin liikkumisjaksot ja istumisen tauottaminen ovat yhteydessä pienempään diabeteksen esiintyvyyteen. Liikunta & tiede 2016;53(5):62-63.

Huttunen T, Kannus P, Lepola V, Pihlajamäki H, Mattila V. Surgical treatment of humeral-shaft fractures: a register-based study in Finland between 1987 and 2009. Injury 2012;43(10):1704-1708

Huttunen T. Surgical treatment of upper limb fractures: an evidence-based approach. Tampere: University of Tampere, 2014. Acta universitatis Tamperensis 1928. Academic dissertation.

Itkonen ST, Rita HJ, Saarnio EM, Kemi VE, Karp HJ, Kärkkäinen MU, Pekkinen MH, Laitinen EK, Risteli J, Koivula MK, Sievänen H, Lamberg-Allardt CJ. Dietary phosphorus intake is negatively associated with bone formation among women and positively associated with some bone traits among men-a cross-sectional study in middle-aged Caucasians. Nutr Res. 2017 Jan;37:58-66. doi: 10.1016/j.nutres.2016.12.009. Epub 2016 Dec 21.

 

 

James SL, Theadom A, Ellenbogen RG,., ... , Vasankari TJ, .... , Feigin VL, Vos T, Murray CJL. Global, regional, and national burden of traumatic brain injury and spinal cord injury, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurol 2019;18:56-87. doi: 10.1016/S1474-4422(18)30415-0.

 

 

To see all publications, also in Finnish language, please deselect English as language in the advanced search.

The database includes publications from the year 2009 onwards. Publications before 2009: UKK publications 2003-2011 (pdf)

 

Contact

Anna Tiitinen
Information Specialist
+358 50 3664 107
anna.tiitinen(a)ukkinstituutti.fi

 
Last Modified: 08.01.2019

Contact Us

Tel. +358 3 282 9111

Email info(a)ukkinstituutti.fi

 

Personnel

Feedback

 

 

Visiting Address

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

Finland

 

 

See the map

© UKK Institute
All rights reserved.