Publications

Publications

Search
Search
Year

-

Open advanced search
Advanced search
Language
Language
English

 

Muut terveysalan asiantuntijajulkaisut

Order search results
Title
Read

Taavela J, Kurppa K, Collin P, Lähdeaho M, Salmi T, Saavalainen P, Haimila K, Huhtala H, Laurila K, Sievänen H, Mäki M, Kaukinen K. Degree of damage to the small bowel and serum antibody titers correlate with clinical presentation of patients with celiac disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2013;11(2):166-171

Suomen verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä: Antti Jula, Ilkka Kantola, Seppo Lehto, Eero Mervaala, Kaj Metsärinne, Ilkka Pörsti, Timo Strandberg, Ilkka Tikkanen, Tuula Tikkanen, Katriina Kukkonen-Harjula. Kohonnut verenpaine. Käypä hoito -suosituksen päivitystiivistelmä. Duodecim 2010:126:673-4. Koko suositus on luettavissa verkkoversiona, joka on päivitetty 23.11.2009.

Suomen Sisätautilääkärien yhdistys ry:n asettama työryhmä: Tikkanen MJ (pj.), Strandberg T, Kesäniemi A, Ketola E, Kovanen P, Kukkonen-Harjula K, Salo MK, Syvänne M, Vanhanen H, Viikari J. Dyslipidemiat. Käypä hoito -suosituksen päivitystiivistelmä. Duodecim 2009:125(9):1011-1012

Suomalainen P, Moisala ASt, Paakkala A, Kannus P, Järvelä T. Double-bundle versus single-bundle anterior cruciate ligament reconstruction. Am J Sports Med 2011;39(8):1615-1622

Suomalainen P, Moisala A-S, Paakkala A, Kannus P, Järvelä T. Eturistisiteen korjausleikkaus yksöis- vai kaksoissiirretekniikalla. Liikunta ja Tiede 2011;48(5):43-44.

Suomalainen P, Kiekara T, Moisala AS, Paakkala A, Kannus P, Järvelä T. Eturistisiderekonstruktio kaksoissiirretekniikalla.Suomen Ortopedia ja Traumatologia 2012;35(2):332-336

Suomalainen P, Järvelä T, Paakkala A, Kannus P, Järvinen M. Double-Bundle Versus Single-Bundle Anterior Cruriate Ligament Reconstruction.A prospective randomized study with 5-year results. Am J Sports Med 2012;40(7):1511-1518

Suomalainen P, Järvelä T, Paakkala A, Kannus P, Järvinen M. Eturistisiderepeämän korjausleikkaus yksöis- vai kaksoissiirretekniikalla. Liikunta & Tiede 2012;49(5):64.

Suni J. Seisomisen yhteys eliniän lyhenemiseen. Terveysliikuntauutiset 2014;(3)

Stanaway JD, Afshin A, Gakidou E, ... , Vasankari TJ, ... , Zimsen SRM, Zopdey S, Murray CJL. Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioral, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. The Lancet 2018;392:1923-1994.

 

 

To see all publications, also in Finnish language, please deselect English as language in the advanced search.

The database includes publications from the year 2009 onwards. Publications before 2009: UKK publications 2003-2011 (pdf)

 

Contact

Anna Tiitinen
Information Specialist
+358 50 3664 107
anna.tiitinen(a)ukkinstituutti.fi

 
Last Modified: 08.01.2019

Contact Us

Tel. +358 3 282 9111

Email info(a)ukkinstituutti.fi

 

Personnel

Feedback

 

 

Visiting Address

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

Finland

 

 

See the map

© UKK Institute
All rights reserved.