Instituutti

UKK-instituutti
– osaamista terveysliikunnan edistämiseen

UKK-instituutti julkisivua

 

UKK-instituutti on terveys- ja liikunta-alalla toimiva yksityinen tutkimus- ja asiantuntijakeskus. UKK-instituutin tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä vähentämällä liikkumattomuutta, liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia sekä lisäämällä terveysliikuntaa.

UKK-instituuttia ylläpitää Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö. Instituutti perustettiin vuonna 1980, mutta varsinaisesti toiminta alkoi vuonna 1984 toimintatilojen valmistuttua Tampereen Kauppiin.

Säätiön hallituksessa ovat edustettuina muun muassa sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Tampereen kaupunki ja Tampereen yliopisto.

UKK-instituutti on sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijakeskus terveysliikunnan alalla.

Rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriön yleisavustus toimintaan ja STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) avustus terveysliikunnan ja liikuntaturvallisuuden edistämiseen ja tutkimustiedon jalkauttamiseen. Lisäksi merkittävä tulonlähde ovat julkisesti haettavat tutkimus- ja hankerahat sekä oman toiminnan tuotot. UKK-instituutin vuosibudjetin suuruus on reilut kolme miljoonaa euroa. Työntekijöitä on noin 50.

Missio

UKK-instituutti edistää väestön terveyttä ja toimitakykyä vähentämällä liikkumattomuutta, liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia sekä lisäämällä terveysliikuntaa.

Visio

UKK-instituutti on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu, osaava, luotettava ja aktiivinen asiantuntijakeskus. Instituutti tuottaa, soveltaa ja jalkauttaa tutkimustietoon perustuvia, kustannustehokkaita terveysliikunnan edistämisen ja liikkumattomuuden vähentämisen ratkaisumalleja terveydenhollon ja liikunta-alan ammattilaisille sekä väestölle.

 
Edellinen muokkaus: 28.02.2019