Kaatumisten ehkäisyn verkkokoulutuksen osallistujarekisteri

 

Kaatumisten ehkäisyn verkkokoulutuksen osallistujarekisteri

Laatimispäivä 14.10.2019

 

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

UKK-instituutti, Kaupinpuistonkatu 1, 33500 Tampere, puhelinvaihde 03 282 9111

 

Tietosuojavastaava

Kari Tokola, tietosuoja(a)ukkinstituutti.fi, p. 046 922 1658

 

Rekisterin tietosisältö

  • Koulutusilmoittautuminen
    Kerätään ja tallennetaan seuraavat henkilötiedot: sähköpostiosoite, tehtävä/nimike, koulutustausta ja organisaatio sekä maakunta.
    Tämä rekisteri on Webropol-järjestelmässä.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

  • Koulutuksiin ilmoittautuneiden henkilötietoja käytetään koulutusviestintään, koulutusmateriaalien jakamiseen, osallistujapalautteiden keräämiseen, tulevista koulutuksista ja muista UKK-instituutin palveluista viestimiseen sähköpostin  välityksellä sekä muiden koulutusasiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi. Henkilötietoja käytetään myös UKK-instituutin rahoittajien vaatimaan koulutustoiminnan raportointiin.

Rekisteriin kerättäviä lukumäärätietoja käytetään nimettöminä UKK-instituutin toiminnan analysointiin ja suunnitteluun.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä osoitetietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.

 

Tietojen arkistointi ja hävittäminen

  • Koulutuksiin ilmoittautuneiden henkilötiedot säilytetään tulevista koulutuksista, aineistoista ja muista UKK-instituutin palveluista viestimistä varten, jos henkilö ei ole sitä erikseen kieltänyt. Henkilö voi kieltää tiedotuksen viestien lopussa olevasta peruutuslinkistä. Sen jälkeen hänelle ei lähetetä tietoa postitse tai sähköpostilla.

 

Tietolähteet

Tiedot saadaan henkilöiden itsensä ilmoittamina eikä niitä siten päivitetä säännöllisesti.

 

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä.
Tietoja ei myydä UKK-instituutin ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Sähköisessä muodossa tallennetut tiedot sijaitsevat palvelimilla, joihin on käyttöoikeus ja pääsy vain niillä toimihenkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

Rekisteröidyn oikeudet

tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi
Rekisteröidyllä on oikeus saada läpinäkyvästi tietoa henkilötietojensa käsittelystä, tarkastaa omien tietojen oikeellisuus ja saada niistä kopio itselle. Hänellä on oikeus pyytää omien tietojensa oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen ja rajoittaa ja vastustaa tietojensa käsittelyä sekä vastustaa automatisoituja yksittäispäätöksiä ja profilointia. Hänellä on myös oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta.

Tarkastaminen ja muut pyynnöt ovat maksuttomia kerran vuodessa. Pyynnöt tulee tehdä joko kirjeitse osoitteeseen UKK-instituutti, tietosuoja, Kaupinpuistonkatu 1, 33500 Tampere tai Turvaposti.fi-palvelun kautta salattuna sähköpostina. Rekisteröidyn pyyntöön vastataan viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa.

Katso ohjeet tietopyynnön tekemiseen UKK-instituutin rekistereistä.

 

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä dokumenttia, jotta se täyttää voimassaolevan tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

 

Viimeisin päivitys 14.10.2019

 

 

 

 

Edellinen muokkaus: 20.03.2020