Kaatumisten ehkäisyn verkoston tietosuojaseloste

Kaatumisten ehkäisyn verkoston tietosuojaseloste

Laatimispäivä 15.3.2019

 

Rekisterin luonne

verkostoon ilmoittautuneiden luettelo

Rekisterinpitäjän tiedot

Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö (UKK-instituutti), Kaupinpuistonkatu 1, 33500 Tampere

Yhteyshenkilö

erikoistutkija Saija Karinkanta, saija.karinkanta(a)ukkinstituutti.fi, p. 050 434 5869

Tietosuojavastaava

Kari Tokola, tietosuoja(a)ukkinstituutti.fi, p. 046 922 1658

Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Verkostoon ilmoittautuneiden henkilötietoja käytetään verkoston ja sen aihealueeseen (kaatumisten ehkäisy) liittyvän toiminnan, kuten tutkitun tiedon, tapahtumien, koulutuksien ja materiaalin tiedottamiseen, materiaalien jakamiseen ja palautteiden keräämiseen sähköpostin välityksellä. Henkilötietoja käytetään myös nimettömänä UKK-instituutin rahoittajien vaatimaan toiminnan raportointiin (ensisijaisesti lukumäärätieto).

Henkilötietojen käsittelyperuste ja tietolähde

Henkilötietojen käsittelyperusteena on verkostoon ilmoittuvan tietoinen suostumus. Henkilötiedot saadaan henkilön itsensä ilmoittamina eikä niitä siten päivitetä säännöllisesti.

Henkilö voi päivittää omat verkostokirjeen vastaanottajatiedot kunkin uutiskirjeen lopussa olevan muokkaustoiminnon kautta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa tallennetut tiedot sijaitsevat palvelimilla, joihin on käyttöoikeus ja pääsy vain niillä toimihenkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Ilmoittautumislomake on Webropol Oy:n sähköisessä kyselyjärjestelmässä. Uutiskirjeen vastaanottajarekisteri on Creamailer Oy:n uutiskirjejärjestelmässä.

Suostumuksen peruminen

Verkostoon kuuluva henkilö voi perua osallistumisensa lähettämällä sähköpostin verkostosta eroamisesta verkoston yhteyshenkilölle: saija.karinkanta(a)ukkinstituutti.fi. Tällöin henkilön kaikki tiedot poistetaan verkoston tiedostosta. 

Henkilö voi peruuttaa verkostokirjeen vastaanottamisen kunkin uutiskirjeen lopussa olevalla peruutustoiminnolla.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään verkoston olemassaolon ajan niiden osalta, jotka eivät peru osallistumistansa verkoston toimintaan. Verkoston toiminnan päättyessä henkilötiedot hävitetään. Osallistumisensa peruneiden kohdalla henkilötiedot poistetaan välittömästi, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa.

Henkilötietojen tyypit

Verkostoon liittyviltä kerätään pakollisina tietoina seuraavat tiedot: nimi, organisaatio ja sähköpostiosoite. Lisäksi pyydetään seuraavia tietoja: työ- tai tehtävänimike sekä osallistuminen muihin kaatumisten ehkäisyn verkostoon läheisesti liittyviin verkostoihin.

Tiedot rekisteröidyn oikeuksista

Rekisteröidyllä on oikeus saada läpinäkyvästi tietoa henkilötietojensa käsittelystä, tarkastaa omien tietojen oikeellisuus ja saada niistä kopio itselle. Hänellä on oikeus pyytää omien tietojensa oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen ja rajoittaa ja vastustaa tietojensa käsittelyä sekä vastustaa automatisoituja yksittäispäätöksiä ja profilointia. Hänellä on myös oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta.

Tarkastaminen ja muut pyynnöt ovat maksuttomia kerran vuodessa. Pyynnöt tulee tehdä joko kirjeitse osoitteeseen UKK-instituutti, tietosuoja, Kaupinpuistonkatu 1, 33500 Tampere tai Turvaposti.fi-palvelun kautta salattuna sähköpostina. Rekisteröidyn pyyntöön vastataan viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa.

Katso ohjeet tietopyynnön tekemiseen.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei myydä eikä luovuteta UKK-instituutin ulkopuolelle.

 

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä dokumenttia, jotta se täyttää voimassaolevan tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

 

Viimeisin päivitys 11.3.2020

 

 
Edellinen muokkaus: 11.03.2020