Sähköinen kaatumisvaaran itsearviointi -rekisteri

 

Sähköinen kaatumisvaaran itsearviointi -rekisteri

Laatimispäivä 20.3.2020

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

UKK-instituutti, Kaupinpuistonkatu 1, 33500 Tampere, puhelinvaihde 03 2829 111

Tietosuojavastaava

Kari Tokola, tietosuoja(a)ukkinstituutti.fi, p. 046 922 1658

Rekisterin tietosisältö

Sähköisen kaatumisvaaran itsearvioinnin tiedot

Kerättävä tieto ei ole yksilöityä eikä siitä voida tunnistaa yksittäistä vastaajaa. Vastaajan yhteystietoja ei kerätä eikä vastaajan IP-osoitetta tallenneta.

Kerätään ja tallennetaan seuraavat anonyymit tiedot: sukupuoli (vapaavalintainen), ikäryhmä, kaatumiset viimeisen 12 kuukauden aikana, itsearvioitu liikkumiskyky, itsearvioitu toimintakyky, kaatumisvaaraa lisäävien sairauksien lukumäärä, viikoittainen liikunnan harrastaminen ja vastausten perusteella muodostuva kokonaispistemäärä.

Tämä rekisteri on JJ-Net Groupin hallinnoimalla palvelimella.

Rekisterin käyttötarkoitus

Saatavia anonyymeja tietoja käytetään sähköisen kaatumisvaaran itsearvioinnin ja laajemmin kaatumisten ehkäisytyön kehittämisessä sekä UKK-instituutin toiminnan analysointiin.

Tietoja käytetään myös UKK-instituutin rahoittajien vaatimaan toiminnan raportointiin.

Tietojen arkistointi ja hävittäminen

Anonyymit tiedot säilytetään palvelimella maksimissaan kaksi vuotta. Tämän jälkeen tiedot siirretään UKK-instituutin hallinnoimalla ja salasanoin suojatulle tallennusalustalle, jossa niitä säilytetään maksimissaan toinen kaksi vuotta. Tämän jälkeen ne hävitetään.

Tietolähteet

Tiedot saadaan henkilöiden itsensä ilmoittamina sähköistä kaatumisvaaran itsearviointia tehtäessä verkkoalustalla.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja voidaan jakaa organisaation sisällä perustellusta syystä, kuten raportointi.

Tietoja ei myydä UKK-instituutin ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Sähköisessä muodossa tallennetut tiedot sijaitsevat palvelimilla, joihin on käyttöoikeus ja pääsy vain niillä toimihenkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Kävijäseuranta

Verkkosovelluksen kehittämistä varten keräämme sen käytöstä tilastollisia tietoja. Henkilötietoja ei kerätä.

Hyödynnämme verkkosivuillamme käytön analysoimisessa HotJar-palvelua. Palvelu käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivujen käytöstä voidaan laatia tilastoja ja analysoida sivuston käyttöä. Evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkopalvelussa liikkumisesta, eikä tällainen tieto ole yhdistettävissä yksittäiseen henkilöön.

Lue Hotjarin yksityisyydensuojaa koskevat tiedot. Mikäli et halua, että Hotjar tallentaa tietojasi, tutustu opt-out-toimintoon.

Tekninen alusta

Sähköinen kaatumisvaaran itsearviointi -verkkosovellus on toteutettu WordPress-julkaisujärjestelmällä. Palvelun teknisestä toteutuksesta ja käyttöliittymäsuunnittelusta vastaa Muuks Creative.

Huomioitavaa

Kerättävät tiedot eivät täytä henkilötietojen kriteerejä. Tämä seloste on laadittu välittämään tietoa epäselvyyksien välttämiseksi. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä dokumenttia, jotta se täyttää voimassa olevan tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

 

Viimeisin päivitys 20.3.2020

 
Edellinen muokkaus: 24.03.2020