Fyysisen aktiivisuuden seuranta

Fyysisen aktiivisuuden, liikkumattomuuden ja kunnon seuranta

UKK-instituutti fyysisen aktiivisuuden seuranta

 

Suomalaisen väestön terveyteen ja toimintakykyyn keskeisesti vaikuttavia tekijöitä ovat fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon määrä sekä fyysisen kunnon tila. Niiden kehittymisestä tarvitaan säännöllistä ja luotettavaa seurantaa.

Painoalueen päälinjaus

UKK-instituutti seuraa ja arvioi liikkumisen, paikallaanolon ja kunnon kehittymistä väestössä objektiivisin mittarein. UKK-instituutti tukee yhtenäisten liikkumisen, paikallaanolon ja kunnon arviointimenetelmien käyttämistä terveydenhuollon ja liikunta-alan asiakastyössä.

Painoalueen tavoitteet

  • Nykyaikaiset ja luotettavat mittarit sekä testit fyysisen aktiivisuuden, paikallaanolon ja kunnon mittauksiin laajoissa aikuisten väestöotoksissa ovat valtakunnallisesti käytössä. Terveysliikuntasuositusten toteutumista seurataan säännöllisesti väestötasolla.
  • Näillä vakiintuneilla menetelmillä voidaan tunnistaa ne väestöryhmät, joilla on huonosta kunnosta, vähäisestä fyysisestä aktiivisuudesta tai liikkumattomuudesta aiheutuva terveyden ja toimintakyvyn heikentymisen riski.
  • Tieto ohjaa yhteiskunnan terveys- ja liikuntapoliittista suunnittelua ja päätöksentekoa varautumaan palvelutarpeen muutoksiin.

 

 
Edellinen muokkaus: 16.05.2017