Istumisen vähentäminen

Istumisen vähentäminen

UKK-instituutti seisomapiste

 

Runsas päivittäinen istuminen on itsenäinen, liikunnasta riippumaton kansansairauksien riskitekijä. Istumisen ja muun paikallaanolon vähentämisellä voidaan ehkäistä monia vaivoja ja sairauksia.

Painoalueen päälinjaus

UKK-instituutti kehittää eri-ikäisille kohdennettuja, tutkittuun tietoon perustuvia kustannustehokkaita toimintamalleja istumisen vähentämiseksi.

Painoalueen tavoitteet

  • Suomalaiset tunnistavat runsaan päivittäisen istumisen monien sairauksien riskitekijäksi.
  • Päivittäinen yhtäjaksoinen istuminen ja muu paikallaanolo vähenee merkittävästi koko väestössä.

 

 
Edellinen muokkaus: 08.05.2017