Liikkumisen turvallisuus

Liikkumisen turvallisuus

UKK-instituutti liikkumisen turvallisuus

 

Liikkumiseen ja liikuntaharjoitteluun liittyvää vamma- ja tapaturmariskiä voidaan pienentää merkittävästi tunnistamalla yleisimmät riskitekijät ja -tilanteet sekä annostelemalla liikunta yksilöllisesti.

Painoalueen päälinjaus

UKK-instituutti kehittää liikunta-alalle, sosiaali- ja terveydenhuoltoon, opetusalalle sekä järjestöille soveltuvia liikkumisturvallisuutta lisääviä toimintamalleja, liikuntaohjelmia ja harjoitusmenetelmiä.

Painoalueen tavoitteet

  • Liikunta-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tunnistavat eri-ikäisille kohderyhmille ominaiset liikuntatapaturmien riskitekijät ja edistävät turvallista liikkumista.
  • Eri liikuntalajeissa käytetään tutkitusti tehokkaita toimintatapoja liikuntaturvallisuuden edistämiseksi sekä harrastus- että kilpaurheilutasolla.
  • Ikääntyneiden liikuntaharjoittelun hyödyt kaatumistapaturmien ehkäisyssä tunnetaan laajasti ja kaatumistapaturmia vähentävät toimintamallit ovat vakiinnuttaneet asemansa perusterveydenhuollossa.

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 25.04.2017