Liikunta lääkkeenä

Liikunta lääkkeenä

UKK-instituutti liikunta lääkkeenä

 

Liikuntaa ja muita terveyttä edistäviä elintapoja voidaan käyttää monien sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.

Painoalueen päälinjaus

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tulisi käyttää tutkitusti tehokkaita toimintatapoja ja palveluketjuja sairauksien ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen tähtäävissä yksilö-, yhteisö- ja aluetason toimissa. Näin torjutaan terveyserojen ja sairauskulujen kasvua, ennenaikaista eläköitymistä ja ylläpidetään ikääntyvän väestön toimintakykyä.

Painoalueen tavoitteet

  • Liikuntaneuvonnan vahvistaminen on elintapaohjauksen osana sosiaali- ja terveyspalveluissa ja liikunta-alalla, kaikkien ammattiryhmien toteuttamana.
  • Liikuntaneuvonnan kehittäminen on keskeisenä osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjuja ja hoitoprosesseja.
  • Eri asiakasryhmien liikuntaneuvonta ja liikunnan annostelu perustuvat tutkittuun ja arvioituun tietoon harjoittelun terveysvaikutuksista.

 

 

 
Edellinen muokkaus: 25.04.2017