Liikunnan ohjaaminen

Liikunnan ohjaaminen järjestöissä

kolme naista jumppaa keppien kanssa

Erilaiset liikuntaryhmät kuuluvat kiinteänä osana järjestötoimintaan. Ohjaajina ryhmissä voivat olla joko koulutetut ammattilaiset tai ohjaustyötä harrastuksenaan tekevät vertaisohjaajat. 

Vertaisilla on suuri merkitys suomalaisten liikuttajina heidän ohjatessaan monenlaisia liikuntatuokioita ja -ryhmiä urheilu- ja liikuntaseuroissa sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöissä ja paikallisyhdistyksissä. He toimivat tärkeinä terveyttä edistävän liikunnan innostajina ja ohjaajina monenlaisille kohderyhmille. 

 

Vertaisohjaajan tietopaketti

 • Ohjaatko liikuntaa aikuisille tai suunnitteletko aloittavasi ohjaamisen? 
 • Tarvitsetko perustietoa liikuntaharjoittelusta ja terveysliikunnasta?
 • Kaipaatko neuvoja ja työkaluja turvallisten ja tehokkaiden liikuntatuokioiden suunnitteluun ja toteutukseen? 
 • Tarvitsetko perustietoa elimistössä tapahtuvista ikääntymismuutoksista ja niiden huomioimisesta liikuntaharjoittelussa?

Jos vastauksesi on kyllä, tietopaketti on juuri sinulle. 

 

Kuusiosaiseen vertaisohjaajan tietopakettiin on koottu liikuntaryhmien ohjaamisen perusteita. Tietopaketista

 • saat valmiuksia ohjata turvallista ja tehokasta liikuntaa aikuisille ja ikääntyneille
 • perehdyt liikuntaharjoittelun perusteisiin ja tutkittuun tietoon terveysliikunnasta
 • tutustut elimistössä tapahtuviin ikääntymismuutoksiin ja niiden huomioimiseen liikunnanohjauksessa
 • saat vinkkejä musiikin käytöstä liikunnan rytmittäjänä.

 

Katso myös aloittelevan ohjaajan liikepankki videoineen.

 

Liikuntaryhmien ohjaamisen perusteita vertaisille

Seuraaville sivuille on koottu liikuntaryhmien ohjaamisen perusteita. Samat asiat on esitetty tiiviimmässä muodossa esitysdioina. Diat voi tallentaa omalle koneelle tai tulostaa verkkotekstin oheen. Tästä materiaalista jokainen vertaisohjaaja voi poimia itselleen ja omaan ohjaustoimintaansa parhaiten sopivia vinkkejä. Osa materiaalissa esitetyistä asioista edellyttää jonkin verran pohjatietoa liikuntaharjoittelusta. Mikäli asiat tuntuvat haastavilta, voi niistä keskustella oman taustaorganisaation liikunta-alan ammattilaisten kanssa.

Diasarjan lopussa on työkalu ohjaajan itsearviointiin. Sen avulla jokainen liikuntaryhmiä ohjaava voi arvioida omia ohjaustaitojaan ja pohtia, mitkä osa-alueet ovat hänen vahvuuksiaan ja missä olisi vielä kehittämisen varaa.

 


Tietopaketin ovat koostaneet UKK-instituutin asiantuntijat Pauliina Husu ja Katriina Ojala. He kumpikin ovat ohjanneet vapaa-ajallaan jo pitkään ryhmäliikuntaa.

Muutamista sosiaali- ja terveysjärjestöissä pyydettiin palautetta ja kehitysehdotuksia paketin ensimmäiseen versioon. Saimme arvokasta palautetta mm. Hengitysliiton Veera Farinilta sekä Reumaliitosta. Järjestöjen toiveet ja kehitysehdotukset on huomioitu nyt esillä olevassa versiossa.


 

Liikuntaryhmien ohjaaminen osana järjestötoimintaa 

Osa 1: Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä

Lue lisää kunnon eri osa-alueiden harjoittamisesta verkkosivulla

Osa 2: Ohjaajana liikuntaryhmissä

Lue lisää ohjaajana toimimisesta verkkosivulla

Osa 3: Liikuntaryhmissä liikkumisen turvallisuus

Lue lisää liikuntaturvallisuudesta verkkosivulla

Osa 4: Musiikin käyttö liikuntaryhmissä

Lue lisää musiikin käytöstä verkkosivulla

Osa 5: Ikäihmisten ohjaaminen

Lue lisää ikäihmisten ohjaamisen erityispiirteistä verkkosivulla

Osa 6: Ohjaustaitojen itsearviointi

Minä liikuntaryhmien ohjaajana -työkalu itsearviointiin (pdf) 

Lue lisää omien ohjaustaitojen arvioinnista verkkosivulla

 

Aloittelevan ohjaajan liikepankki


Katso aloittelevalle ohjaajalle kootun liikepankin videoista ideoita ja vinkkejä, joista voit poimia liikkeitä sovellettavaksi ohjaustuokioissasi ja ryhmäliikuntatunneillasi harjoittelun tavoitteen, kohderyhmän ja käytettävissä olevien välineiden mukaan. 

 

Liikepankki sisältää seuraavat osat

 • Kuntojumppa
 • Kuntopiiri
 • Tuolijumppa
 • Keppijumppa
 • Kuminauhajumppa

Liikepankin videot sisältävät liikkeitä alkulämmittelyyn, tasapainon ja lihaskunnon harjoittamiseen ja venyttelyyn.

 

Vinkkejä liikuntaryhmien tuntisisällöiksi

 

 
Edellinen muokkaus: 12.08.2020