Liikunnan ohjaaminen

Liikunnan ohjaaminen järjestöissä

Erilaiset liikuntaryhmät kuuluvat kiinteänä osana järjestötoimintaan. Ohjaajina ryhmissä voivat olla joko koulutetut ammattilaiset tai ohjaustyötä harrastuksenaan tekevät vertaisohjaajat. 

Vertaisilla on suuri merkitys suomalaisten liikuttajina ohjatessaan monenlaisia liikuntatuokioita ja -ryhmiä urheilu- ja liikuntaseuroissa sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöissä ja paikallisyhdistyksissä. He toimivat tärkeinä terveyttä edistävän liikunnan innostajina ja ohjaajina eri kohderyhmille. 

 

Vertaisohjaajan tietopaketti

  • Ohjaatko liikuntaa aikuisille tai suunnitteletko aloittavasi ohjaamisen? 
  • Tarvitsetko perustietoa liikuntaharjoittelusta ja terveysliikunnasta?
  • Kaipaatko neuvoja ja työkaluja turvallisten ja tehokkaiden liikuntatuokioiden suunnitteluun ja toteutukseen? 
  • Tarvitsetko perustietoa elimistössä tapahtuvista ikääntymismuutoksista ja niiden huomioimisesta liikuntaharjoittelussa?

Jos vastauksesi on kyllä, tietopaketti on juuri sinulle. 

 

Kuusiosaiseen vertaisohjaajan tietopakettiin on koottu liikuntaryhmien ohjaamisen perusteita. Näistä jokainen voi poimia itselleen ja omaan ohjaustoimintaan parhaiten sopivia vinkkejä.

Tietopaketista

  • saat valmiuksia ohjata turvallista ja tehokasta liikuntaa aikuisille ja ikääntyneille
  • perehdyt liikuntaharjoittelun perusteisiin ja tutkittuun tietoon terveysliikunnasta
  • tutustut elimistössä tapahtuviin ikääntymismuutoksiin ja niiden huomioimiseen liikunnanohjauksessa
  • saat vinkkejä musiikin käytöstä liikunnan rytmittäjänä.

 


Joulukuussa 2019 julkaistun tietopaketin ensimmäisen version ovat koostaneet UKK-instituutin asiantuntijat Pauliina Husu ja Katriina Ojala.

Muutamista sosiaali- ja terveysjärjestöissä pyydettiin ja saatiin palautetta ja kehitysehdotuksia nykyiseen versioon. Täydennetty versio julkaistaan kevään 2020 aikana.


 

Liikuntaryhmien ohjaaminen osana järjestötoimintaa 

Osa 1: Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä

Osa 2: Ohjaajana liikuntaryhmissä

Osa 3: Liikuntaryhmissä liikkumisen turvallisuus

 

Osa 4: Musiikin käyttö liikuntaryhmissä

Osa 5: Ikäihmisten ohjaaminen

Osa 6: Ohjaustaitojen itsearviointi

Minä liikuntaryhmien ohjaajana -työkalu itsearviointiin (pdf) 

 

 
Edellinen muokkaus: 19.03.2020