Selän terveys

Selän terveys

Alaselkäkipu on uusi, suuri kansansairaus. Oma selkä -kokonaisuus tarjoaa neuvontaa selkävaivoihin, vinkkejä arkeen sekä harjoitusvideoita selän omatoimiseen lihaskunto- ja liikkuvuusharjoitteluun.

Tutkittua tietoa selkäsairauksista ja niiden itsehoidosta

Terveys 2011 -tutkimuksen mukaan suomalaisista naisista 41 %:lla ja miehistä 35 %:lla oli ollut selkäkipua edellisten 30 päivän aikana.

Selkäkipu ja -sairaudet aiheuttivat vuonna 2012 Suomessa seuraavia haittoja:

  • hieman yli 2,1 miljoonaa sairauspäivärahapäivää, joiden kustannukset olivat 119,8 miljoonaa euroa
  • työkyvyttömyyseläkkeellä 26 600 henkilöä ja selkäsairauksien työkyvyttömyyseläkekustannukset 346,6 miljoonaa euroa

Lihaskuntoharjoittelu ja selkäneuvonta yhdessä ovat ainoa hoitomenetelmä, jonka vaikuttavuudesta alaselkäkipupotilaiden fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisessä on vahva kansainvälinen tutkimusnäyttö. UKK-instituutin asiantuntijoiden suunnittelemat ja toteuttamat tutkimukset lihaskuntoharjoittelusta yhdistettynä selkäneuvontaan ovat osoittautuneet vaikuttaviksi sekä alaselkäkivun ehkäisyssä että hoidossa. Tutkimuksia on tehty VR-konsernin miehille, varusmiehille ja hoitohenkilöstön naisille. Viimeisin tutkimus naispuolisella hoitohenkilöstöllä paransi myös tutkittavien elämänlaatua kustannusvaikuttavalla tavalla.

Sähköisten itsehoitomenetelmien soveltuvuutta selkäkipuun pidetään yleisesti hyvänä:

  • fyysiseen aktiivisuuteen ja liikuntaan liittyvät videot ja suoritusohjeet
  • erilaiset rentoutumismenetelmät
  • opetuksellinen materiaali: selkäneuvonta 24/7 ja oppimistehtävät
  • itsearviointitestit: oirekyselyt, fyysinen aktiivisuus ja fyysisen kunnon mittaus

 

Oma selkä -ohjelma – pienellä panostuksella hyvään tulokseen

Oma selkä -ohjelma tarjoaa neuvontavinkkejä ja liikuntaohjelmia selkävaivojen omatoimiseen hallintaan.

Kenelle?
Kaikille selkäkipuisille, joilla ei ole terveydellistä estettä kävellä kevyesti tai reippaasti 5 minuuttia kerrallaan.

Miksi?
Liike ja liikkuminen ovat tehokkain keino vähentää selkäkipua, parantaa toimintakykyä ja elämänlaatua.

Mitä?
Neuvoja selkäystävällisistä toimintavoista arjen askareissa ja lihaskunto- ja liikkuvuusharjoittelua pienin askelin.

Miten?
Oma selkä -ohjelman neuvojen soveltaminen arjen askareissa ja lihaskunto- ja liikkuvuusharjoittelun aloittaminen.

 

Oma selkä -harjoitusohjelma

Oma selkä -ohjelma tarjoaa harjoitusvideoita selän omatoimiseen lihaskunto- ja liikkuvuusharjoitteluun. Ohjelma sisätää myös selkäystävällisen rentoutuksen.

Ota käyttöön Oma selkä -harjoitusohjelma

 

 

 
Edellinen muokkaus: 24.02.2020