Suomalaisten liikkuminen

Suomalaisten liikkuminen

Eri-ikäisten suomalaisten fyysistä aktiivisuutta seurataan monissa kansallisissa, säännöllisesti toistettavissa väestötutkimuksissa.

Tutkittua tietoa suomalaisten liikkumisesta

Suomalaisten liikkumista suhteessa liikuntasuosituksiin käsiteltiin 29. Terveysliikuntapäivillä 22.–23.10.2019. Katso erikoitutukija Pauliina Husun puheenvuoro.

Pauliina Husu: Miten liikkumisen suositukset toteutuvat suomalaisissa väestötutkimuksissa? Esitysmateriaali SlideSharessa.

Eri-ikäisten liikkuminen: Liikuntaraportti 

Liikuntaraportti on valtakunnallista ja paikallista päätöksentekoa palvelevan liikuntatiedon yhteen kokoava raportti eri ikäryhmien liikkumisesta ja paikallaanolosta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu 2018: Suomalaisten objektiivisesti mitattu fyysinen aktiivisuus, paikallaanolo ja fyysinen kunto

UKK-instituutti kokosi diasarjan, joka sisältää raportin tulosten pääkuvaajat ja sanallisen yhteenvedon. Hyödynnä tuloksia esimerkiksi oman järjestösi toiminnan suunnittelussa.

Tutustu UKK-instituutin esittelyaineistoihin

Lasten ja nuorten liikkuminen: LIITU

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa – LIITU-tutkimus kokoaa kahden vuoden välein koko maan kattavasti tietoa peruskouluikäisten lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuudesta, liikuntakäyttäytymisestä ja passiivisesta ajanvietosta sekä näihin yhteydessä olevista tekijöistä.

Valtion liikuntaneuvoston julkaisu 2019: Kokko S, Martin L, toim. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU-tutkimuksen tuloksia 2018

Tutkijat esittelivät LIITU 2018 päätuloksia webinaarisarjassa. UKK-instituutti järjesti seitsemän verkkoluentoa yhdessä Jyväskylän yliopiston ja muiden tutkimuksen yhteistyötahojen kanssa.

Katso webinaaritallenteet LIITU 2018 -tutkimustuloksista

Liikkumattomuuden kustannukset

Liikkumattomuuden kustannukset -raportti kuvaa liikunta-, terveys- ja taloustieteellisen yhteistyön avulla terveyden kannalta liian vähäisen fyysisen aktiivisuuden, huonon kunnon ja runsaan paikallaanolon yhteyksiä kroonisten kansansairauksien aiheuttamiin yhteiskunnalle muodostuviin terveydenhuollon kustannuksiin ja tuottavuuskustannuksiin.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisu 2018: Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset

UKK-instituutti on tuottanut raportin pääkohdat sisältävän diasarjan ja infografiikkaa. Hyödynnä niitä mm. järjestösi vaikuttamistyössä. 

Hyödynnä UKK-instituutin tukimateriaaleja

 
Edellinen muokkaus: 30.12.2019