Järjestöpäivä

Liikkeelle-järjestöpäivä

Monen henkilön käsiä yhdessä
aika 4.9.2019 kello 10–16
paikka UKK-instituutti, Tampere
hinta maksuton, lounas omakustanteinen

Järjestöpäivän tavoitteena oli vahvistaa järjestötoimijoiden ja UKK-instituutin välistä yhteistyötä liikunnan ja liikuntaneuvonnan edistämiseksi. Päivään osallistui yli 50 järjestötoimijaa. 

Järjestöpäivälle on luvassa jatkoa vuonna 2020.

Kenelle?

Liikkeelle-järjestöpäivä oli suunnattu SOSTE-järjestöjen liikunnan kehittämistyössä mukana oleville henkilöille. Päivään olivat lämpimästi tervetulleita erilaisissa liikunnankehittämisen rooleissa toimivat, kuten liittojen toimihenkilöt, alue-edustajat ja järjestöjen liikunnan neuvottelukuntien jäsenet.

 

Päivän sisältö

Päivän aikana mietimme yhdessä ajankohtaisia liikuntateemoja sekä niiden käyttöä ja soveltamista järjestömaailmassa

  • päivittyneet ja uudistuvat liikuntasuositukset
  • Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto -tutkimuksen tulokset
  • UKK 6 min -kävelytesti ja siihen liittyvät materiaalit
  • Kaatumisseula järjestöjen käyttöön.

Lisäksi perehdyimme elintapaneuvonnan keinoihin ja välineisiin, mm. järjestöjen kanssa yhteisesti suunniteltuihin diagnoosipohjaisiin liikuntaneuvonnan muistilistoihin. Päivän aikana paneudumme eri ikäryhmien sekä erityisryhmien liikunnan edistämiseen.

Järjestöpäivän aikana osallistujat pääsivät kertomaan myös tarpeitaan ja näkemyksiään UKK-instituutin verkkoviestinnän kehittämiseksi entistä paremmin järjestöjä palvelevaksi.

Järjestötoimijoilla oli myös mahdollisuus esitellä järjestötorilla hyväksi koetun liikunnanedistämisen hankkeensa, toimintamallinsa, materiaalinsa tai aineistopakettinsa.

 

Ohjelma

9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

10.00 Tervetuloa järjestöpäivään! Anne-Mari Jussila
Miten suomalaiset liikkuvat? – UKK-instituutissa tutkittua Tommi Vasankari
Järjestötori – järjestöjen materiaalien esittelypisteisiin tutustuminen ohjatusti Anne-Mari Jussila
Uudistuneet liikuntasuositukset Jaana Suni

12.00 Lounas ja järjestötoriin tutustumista

13.00 Diagnoosipohjaiset liikuntaneuvonnan muistilistat Annika Taulaniemi
6 minuutin kävelytesti väestön testauksessa – taustaa ja testauksen toteutus Katriina Ojala ja Ari Mänttäri

14.15 Tauko

14.30 Tuunausverstaat – rinnakkaiset sessiot
Verstas 1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Verstas 2. Työikäisten elintapaohjaus
Verstas 3. Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy (KaatumisSeula)

15.30 Järjestöportaali – terveysliikunnan tietoa ja työkaluja kootusti verkkosivustolle Anne-Mari Jussila

15.45 Päätöskeskustelu ja palaute

 

Katso kutsu      Lataa ohjelma

 
Edellinen muokkaus: 01.11.2019