Julkaisu

Liikuntaneuvonnan kehittäminen terveyskeskuksissa

A1 Alkuperäisartikkeli

Aittasalo M, Toropainen E, Kukkonen-Harjula K, Rinne M, Tokola K, Vasankari T. Liikuntaneuvonnan kehittäminen terveyskeskuksissa. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2016;53():162-177.

Lue julkaisu

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Interventio liikuntaneuvonnan kehittämiseksi ja liikkumisreseptin käyttöönottamiseksi perusterveydenhuollossa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019