Julkaisu

Exercise training in treatment and rehabilitation of hip osteoarthritis

A1 Alkuperäisartikkeli

Uusi-Rasi K, Patil R, Karinkanta S, Tokola K, Kannus P, Sievänen H. Exercise training in treatment and rehabilitation of hip osteoarthritis: a 12-week pilot trial. J Osteopor 2017. Article ID 3905492, 7 pages. doi.org/10.1155/2017/3905492.

Pilottihanke: Liikunta lonkka-artroosin ehkäisyssä ja kuntoutuksessa.

Lue julkaisu

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
LIIKUNTA JA TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ (aihealue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019