Julkaisu

Low back and neck and shoulder pain in members and non-members of adolescents´ sports clubs: the Finnish Health Promoting Sports Club (FHPSC) study

A1 Alkuperäisartikkeli

Rossi M, Pasanen K, Kokko S, Alanko L, Heinonen OJ, Korpelainen R, Savonen K, Selänne H, Vasankari T, Kannas L, Kujala U, Villberg J, Parkkari J. Low back and neck and shoulder pain in members and non-members of adolescents´ sports clubs: the Finnish Health Promoting Sports Club (FHPSC) study. BMC Musculoskelatal Disorders 2016;17:263

Lue julkaisu

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Terveyttä edistävä liikuntaseura*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019