Julkaisu

Suomalaisten aikuisten tapaturmakuolemat ja niiden muutokset vuosina 1971-2008

G1 Pro gradu, ylempi amk-opinnäytetyö

Korhonen N. Suomalaisten aikuisten tapaturmakuolemat ja niiden muutokset vuosina 1971-2008. UKK-instituutti ja Itä-Suomen yliopisto, 2010. Syventävien opintojen työ.

Ohjaaja: Pekka Kannus

Lue julkaisu

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
TAPATURMAT JA LIIKUNNAN TURVALLISUUS (aihealue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019