Julkaisu

Liikuntaneuvonta perusterveydenhuollossa: kirjallisuuskatsaus

G1 Pro gradu, ylempi amk-opinnäytetyö

Ala-Maakala A. Liikuntaneuvonta perusterveydenhuollossa: kirjallisuuskatsaus. Itä-Suomen yliopisto, 2016. Opinnäytetutkielma.

Lue julkaisu

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Liikuntaneuvonta terveydenhuollossa -barometri (2014–16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019