Julkaisu

Periodic health evaluation in adolescents

G1 Pro gradu, ylempi amk-opinnäytetyö

Toivo K. Periodic health evaluation in adolescents. Jyväskylän yliopisto. Liikuntabiologian laitos, 2016. Liikuntafysiologian  kandidaattitutkielma.

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Terveyttä edistävä liikuntaseura*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019