Julkaisu

Osgood-Schlatterin ja Severin taudin ilmaantuvuus ja vaikutus harjoitteluun 9 - 13 -vuotiailla suomalaisilla jalkapallonpelaajilla

G1 Pro gradu, ylempi amk-opinnäytetyö

Ruotsalainen T. Osgood-Schlatterin ja Severin taudin ilmaantuvuus ja vaikutus harjoitteluun 9 - 13 -vuotiailla suomalaisilla jalkapallonpelaajilla. Tampereen yliopisto, 2016. Lääketieeten syventävä kirjallinen työ.

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Liikuntavammojen riskitekijät ja vammojen ehkäisy jalkapalloa harrastavilla lapsilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019