Julkaisu

Nuorten salibandyharrastajien alaraajojen lihasten maksimaalisen voimantuoton puolieron vaiktuus äkillisten polvivammojen ilmaantuvuuteen

G1 Pro gradu, ylempi amk-opinnäytetyö

Kivioja K, Reentilä O. Nuorten salibandyharrastajien alaraajojen lihasten maksimaalisen voimantuoton puolieron vaiktuus äkillisten polvivammojen ilmaantuvuuteen. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulus. Fysioterapiakoulutus, 2016. Opinnäytetyö.

Lue julkaisu

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Polvi- ja nilkkavammoja ennustavat tekijät sekä vammojen ehkäisy nuorilla urheilijoilla. Kolmen vuoden prospektiivinen seuranta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019