Julkaisu

10 - 15 -vuotiaiden jalkapalloilijoiden tasapainon ja liikehallinnan yteys ketteryytteen ja suunnanmuutoskykyyn pallon kanssa

G1 Pro gradu, ylempi amk-opinnäytetyö

Rukkila S. 10 - 15 -vuotiaiden jalkapalloilijoiden tasapainon ja liikehallinnan yteys ketteryytteen ja suunnanmuutoskykyyn pallon kanssa. Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Liikuntavammojen riskitekijät ja vammojen ehkäisy jalkapalloa harrastavilla lapsilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019