Julkaisu

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen aineistonkeräys ja menetelmät 2016

A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

Kokko S, Hämylä R, Husu P, Villberg J, Jussila A-M, Mehtälä A, Tynjälä J, Vasankari T. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen aineistonkeräys ja menetelmät 2016. Julkaisussa:Kokko S, Mehtälä A, toim. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016. Hki: Valtion liikuntaneuvosto, 2016:6 - 9.

Lue julkaisu

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019