Julkaisu

Liikuntavammat koulussa, vapaa-ajalla ja urheiluseuroissa

A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

Parkkari J, Räisänen A, Pasanen K, Rimpelä A. Liikuntavammat koulussa, vapaa-ajalla ja urheiluseuroissa. Julkaisussa: Kokko S, Mehtälä A, toim. Lasten ja nuorten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016. Hki: Valtion liikuntaneuvosto, 2016:62 - 66.

Lue julkaisu

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019