Julkaisu

Malli liikkumattomuuden yhteiskunnallisten kustannusten laskemiseksi

B3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

Vasankari T. Malli liikkumattomuuden yhteiskunnallisten kustannusten laskemiseksi. Julkaisussa: Vasankari T, Kolu P, toim. Liikkumattomuuden lasku kasvaa - vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset. Hki: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 31, 2018:56.

Lue julkaisu

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Liikkumattomuuden kustannukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019