Julkaisu

Interventioiden alku- ja loppukyselyt

D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti

Rinne M. Interventioiden alku- ja loppukyselyt. Julkaisussa: Polkuja työelämään (TEMPO) -hanke 2015 - 2018. Kuntoutussäätiön työselosteita 54, 2018:90-95.

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Polkuja työelämään (TEMPO) -osatyökykyisen työnhakijan tuki -hanke *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019