Julkaisu

Adolescent sports injuries: frontal plane knee control as an injury risk factor and a screening tool (Väitöskirja)

G4 Artikkeliväitöskirja

Räisänen A. Adolescent sports injuries: frontal plane knee control as an injury risk factor and a screening tool. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis 2369, 2018. Academic dissertation.
Tampereen yliopiston tiedote 7.5.2018.

Käytetty myös Nuorten terveystapatutkimuksen aineistoa (NTTT)

Lue julkaisu

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Polvi- ja nilkkavammoja ennustavat tekijät sekä vammojen ehkäisy nuorilla urheilijoilla. Kolmen vuoden prospektiivinen seuranta.
Liikuntavammojen riskitekijät ja vammojen ehkäisy jalkapalloa harrastavilla lapsilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019