Julkaisu

Turvallisesti liikkuen ja toisiamme tukien kaatumiset kuriin (kirja-artikkeli)

D2 Artikkeli ammatillisessa käsikirjassa / ammatillisessa tietojärjestelmässä

Karinkanta S. Turvallisesti liikkuen ja toisiamme tukien kaatumiset kuriin. Julkaisussa: Kulmala J, toim. Hyvä vanhuus - menetelmiä aktiivisen arjen tukemiseen. PS-kustannus 2018:138-153.

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
TAPATURMAT JA LIIKUNNAN TURVALLISUUS (aihealue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019