Julkaisu

Sedentary behaviour, physical activity, and risk of coronary artery disease and diabetes mellitus (väitöskirja)

G4 Artikkeliväitöskirja

Vasankari V. Sedentary behaviour, physical activity, and risk of coronary artery disease and diabetes mellitus. Kuopio: Publications of the University of Eastern Finland. Dissertation in Health Sciences 489, 2018.

Lue julkaisu

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Terveys 2000 ja Terveys 2011: Väestön fyysinen aktiivisuus, kunto ja terveys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019