Julkaisu

Masennusoireiden yhteys liikemittarilla mitattuun paikallaanoloon ja liikkumiseen työikäisillä aikuisilla (pro gradu)

G1 Pro gradu, ylempi amk-opinnäytetyö

Husu P. Masennusoireiden yhteys liikemittarilla mitattuun paikallaanoloon ja liikkumiseen työikäisillä aikuisilla. Psykologian pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto 2019.

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Suomi 100 KunnonKartta -väestötutkimus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019