Julkaisu

Objektiivisesti mitatun paikallaanolon ja fyysisen aktiivisuuden yhteys työkykyyn (pro gradu)

G1 Pro gradu, ylempi amk-opinnäytetyö

Jurvanen T. Objektiivisesti mitatun paikallaanolon ja fyysisen aktiivisuuden yhteys työkykyyn. Kansanterveystieteen pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto 2018.

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Suomi 100 KunnonKartta -väestötutkimus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019