Julkaisu

Liikunta ja imetys

D2 Artikkeli ammatillisessa käsikirjassa / ammatillisessa tietojärjestelmässä

Aittasalo M. Liikunta ja imetys. Kirjassa: Deufel M, Montonen E (toim.). Onnistunut imetys. Tampere: Duodecim, 2010:80-86.

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
LIIKUNTA, YLEISTÄ (aihealue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019