Julkaisu

UKK-kävelytesti: testaajan opas

D5 Oppikirja, ammatillinen käsikirja

Oja P, Mänttäri A, Pokki T, Kukkonen-Harjula K, Laukkanen R, Miilunpalo S, Suni J. UKK-kävelytesti: testaajan opas. 5. uud. p. Tampere: UKK-instituutti, 2010.

Liittyy tutkimukseen / aiheeseen
Väestön fyysisen suorituskyvyn testi: Väestömittauksiin soveltuvan kävelytestin kehittäminen ja arviointi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019